Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Biologický monitoring efektu léčby interferonem beta u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Biologický monitoring efektu léčby interferonem beta u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je heterogenní onemocnění. Úspěšnost různých terapeutických přístupů je taktéž proměnlivá. Není pochyb o tom, že časné rozpoznání nedostatečné odpovědi nemocného na podávanou léčbu může umožnit změnu terapie, což je přístup výhodný nejen pro nemocného, ale také pro optimální využití finančních prostředků vyčleněných na léčbu tohoto onemocnění. Stanovení neutralizačních protilátek (NAbs) či biologické aktivity interferonu beta (IFN-beta) jsou příklady imuno-farmakologického přístupu k identifikace nonrespondérů na předepsanou terapii IFN-beta.

Kvantifikační stanovení myxovirem indukovaného proteinu A (MxA) koreluje s bioaktivitou IFN-beta. Stanovení exprese MxA mRNA pomocí RT-PCR je možné v rutinní klinické praxi již nyní. V roce 2010 skupina italských autorů stanovila a konfirmovala postup kvantifikace MxA u vzorků od pacientů léčených INF-beta. Autoři prokázali relativní jednoduchost a dobrou reprodukovatelnost této metody, která tak může sloužit podobným účelům jako stanovení protilátek proti IFN-beta.

Pro klinickou praxi je tak používání biomarkerů efektu IFN-beta velmi užitečnou pomůckou k hodnocení efektu léčby, spolu s klasickými klinickými parametry. Perzistující vysoký titr NAbs je důvodem k přerušení terapie IFN-beta, stejně jako nepřítomnost biologické aktivity léku stanovené pomocí MxA kvantifikace.

(eza)

Zdroj: Betolotto A. et al. Biological monitoring of IFN-β therapy in Multiple Sclerosis. Cytokine Growth Factor Rev. 2014 Dec 24. pii: S1359-6101(14)00166-X. doi: 10.1016/j.cytogfr.2014.12.002;Zanotti C. et al. Transfer of myxovirus-protein-A mRNA assay for interferon-β bioactivity measurement in multiple sclerosis patients to routine laboratory practice. A 4-year experience. Clin Chem Lab Med 2010 Sep; 48 (9): 1235–8. doi: 10.1515/CCLM.2010.263

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Únik před klasickou léčbou roztroušené sklerózy k alternativám – možné důvody

Je udáváno, že řada nemocných trpících roztroušenou sklerózou (RS) užívá v průběhu terapie nějakou formu alternativní léčby. Většina studií ukázala, že toto se týká 50–70 % nemocných s RS. Typicky jde o kombinaci klasické terapie s terapií alternativní. Někteří nemocní však klasickou terapii zcela odmítají – je možné zjistit, co je k tomu vede?

Efektivní domácí kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Italští autoři hodnotili účinnost domácí kognitivní rehabilitace založené na videohře na zlepšení pozornosti, pracovní paměti či dalších parametrů u pacientů trpících roztroušenou sklerózou (RS). Jednalo se konkrétně o videohru pro Nintendo Dr. Kawashima’s Brain Training (DKBT).

Jóga jako způsob rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou – metaanalýza zkušeností

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění vedoucí typicky k únavě, snížené mobilitě a v důsledku k významným změnám v kvalitě života. Jóga je založena na indické filozofii, je tradičně velmi komplexní ve vlivu na fyzickou aktivitu, ale také spiritualitu, meditaci a etiku. Byly revidovány přínosy jógy u řady neuropsychiatrických onemocnění, dosud však nebyl jednoznačně analyzován význam jógy jako intervence u nemocných s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy