Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Bezpečnost dlouhodobého podávání peginterferonu beta-1a u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou byla potvrzena

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.2.2016

Bezpečnost dlouhodobého podávání peginterferonu beta-1a u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou byla potvrzena

Studie ATTAIN je dvouletým prodloužením III. fáze dvouleté klinické studie ADVANCE. Výsledky získané během prvního roku studie ATTAIN byly prezentovány na 67. výročním zasedání American Academy of Neurology.

Do studie byli zahrnuti pacienti ve věku 18–65 let, kterým byl podáván PEG-IFN 1× za 2–4 týdny, a to u jedné skupiny od začátku studie ADVANCE, zatímco u druhé skupiny bylo jeho podání odloženo o 1 rok (první rok byli pacienti v této skupině léčeni placebem a PEG-IFN jim byl podáván až ve 2. a 3. roce léčby). Primárním cílem studie bylo zjištění incidence nežádoucích událostí, závažných nežádoucích událostí a přerušení terapie z důvodu závažných nežádoucích událostí.

První rok studie ATTAIN dokončilo a dále pokračovalo 88 % účastníků. Pro vyhodnocení výsledků byli pacienti rozděleni do dvou skupin podle frekvence aplikace PEG-IFN. Nemocní, kterým bylo podávání PEG-IFN odloženo, byli do hodnocení zařazeni od druhého roku účasti ve studii.

Výsledky studie ATTAIN

Nežádoucí událost (AE) byla zaznamenána celkem u 96 % pacientů (n = 710/740 pro PEG-IFN podávaný 1× za 2 týdny; n = 697/728 pro PEG-IFN podávaný 1× za 4 týdny). Ve třetím roce podávání PEG-IFN se AE vyskytla u 74 % pacientů, jimž byl PEG-IFN podáván 1× za 2 týdny (n = 414/557), a u 75 % pacientů, kterým byl PEG-IFN podáván 1× za 4 týdny (n = 411/547).

Celková incidence závažných nežádoucích událostí (SAE) dosahovala u pacientů léčených PEG-IFN 1× za 2 týdny 21 % (n = 157/740) a u pacientů léčených PEG-IFN 1× za 4 týdny 28 % (n = 202/728). Ve třetím roce studie činila incidence SAE 7 % (n = 40/557) a 11 % (n = 58/547) u pacientů léčených PEG-IFN 1× za 2, respektive 4 týdny.

Z důvodu závažných nežádoucích událostí ukončilo léčbu celkem 8 % pacientů (n = 62/740) léčených PEG-IFN 1× za 2 týdny a 7 % pacientů (n = 54/728), kterým byl PEG-IFN podáván 1× za 4 týdny. Ve třetím roce z tohoto důvodu ukončilo léčbu v každé skupině 1 % pacientů (n = 8/557 u PEG-IFN podávaného 1× za 2 týdny; n = 7/547 u PEG-IFN podávaného 1× za 4 týdny).

Závěr

Vyhodnocení prvního roku dvouleté studie ATTAIN potvrdilo výsledky studie ADVANCE: PEG-IFN má příznivý bezpečnostní profil a jeho podávání pacientům s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou je dobře snášeno. Nejčastějšími nežádoucími událostmi byly lokální reakce v místě aplikace injekce a chřipkové příznaky.

(blu)

Zdroj: Kremenchutzky M. [S4.002] Long-term safety and tolerability of peginterferon beta-1a: interim analysis from ATTAIN, a phase 3 extension study. 67th annual meeting of the American Academy of Neurology, April 18−25, 2015, Washington.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sakrální neuromodulace u pacientů s inkontinencí na podkladě RS

Zhruba u 50–90 % pacientů s roztroušenou sklerózou se v průběhu onemocnění vyvinou příznaky dysfunkce dolních močových cest. Ty působí pacientům stres a mají významný dopad na kvalitu života. Léčba je často obtížná a může selhat. Slibnou metodou je v tomto případě sakrální neuromodulace (SNM).

Kazuistika: roztroušená skleróza a amyotrofická laterální skleróza – současný výskyt

Koincidence roztroušené sklerózy (RS) a amyotrofické laterální sklerózy (ALS) byla v odborné literatuře zmíněna jen v souvislosti s několika málo případy. Kazuistika kanadských autorů popisující současný výskyt těchto chorob u jedné ženy upozorňuje mimo jiné na nezbytnost pečlivého sledování obtíží u pacientů trpících RS, které mohou být příznakem zcela jiného onemocnění.

Kazuistika – alzheimerovská demence vs. roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) může mít projevy kognitivního deficitu, které věrně napodobují demenci alzheimerovského typu. Proto by progredující kognitivní deficit u pacientů s anamnézou epizodické neurologické dysfunkce měl být indikací k důslednému vyšetření k vyloučení jiných diagnóz včetně RS. To připomíná i následující kazuistika.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy