Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Autologní transplantace buněk krvetvorby u roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.9.2012

Autologní transplantace buněk krvetvorby u roztroušené sklerózy?

Roztroušená skleróza (RS) je onemocněním mladých dospělých, které vede k postupnému zhoršování kvality života (QoL). Při progresi onemocnění dochází ke ztrátě motorických funkcí, poruchám senzitivních funkcí i kognitivnímu zhoršení. Podstatou nemoci je imunně zprostředkovaná demyelinizace a axonální degenerace. Jednou z možných terapeutických strategií je vysokodávkovaná imunosupresivní terapie (HDIT) následovaná transplantací autologních hematopoetických kmenových buněk (AHSCT). Podstatou metody je odstranění aberantního imunitního systému, které je následované rekonstitucí nového imunitního systému z kmenových buněk.

V časopise Experimental Hematology byl recentně publikován článek ruských autorů hodnotících poměrně velkou skupinu pacientů s RS, kteří podstoupili mezi lety 2006 a 2011 léčbu v rámci prospektivní otevřené studie fáze II. Zařazeno bylo celkem 95 pacientů s různými typy RS, která byla mimo jiné hodnocená dle skóre EDSS (Expanded Disabilited Status Scale). Léčbu podstoupili buď v indikaci tzv. časné (EDSS 1,5−3,0, pacienti časně po diagnóze refrakterní nemoci; n = 42), konvenční (EDSS 3,5−6,5, pacienti se sekundárně refrakterní nemocí; n = 50), či záchranné (EDSS 7,0−8,0, s vysokou aktivitou nemoci či rychlou neurologickou deteriorací; n = 3). Pacienti byli ve věku 18−55 let, následné období sledování po transplantaci bylo průměrně 46měsíční. Příprava k transplantaci včetně mobilizace periferních kmenových buněk i samotná transplantace byly dobře tolerované, nebylo zaznamenáno žádné s transplantací související úmrtí. Přípravný režim pro transplantaci byl s redukovanou intenzitou.

Dle autorů odpověděli na podanou léčbu všichni pacienti až na jednoho. Celková klinická odpověď (zlepšení či stabilizace onemocnění) byla dosažena u 80 % pacientů. U pacientů bez další progrese onemocnění nebyly při vyšetření mozku magnetickou rezonancí pozorovány žádné aktivní, nové či zvětšující se léze. Všichni pacienti, kteří byli bez progrese nemoci, zůstali bez specifické léčby RS. Dále autoři konstatují, že transplantace byla následovaná statisticky významnými změnami v parametrech kvality života (p < 0,05). Pětileté přežití bez progrese (PFS) po transplantaci bylo 82 %.

Vysokodávkovaná imunosupresivní léčba následovaná autologní transplantací buněk krvetvorby je proveditelná u pacientů s různými stadii RS a není provázená významnou neurotoxicitou. AHSCT je více efektivní u pacientů s časnými stadii nemoci (5leté PFS u časné indikace bylo 92 % oproti 73 % u indikace konvenční či záchranné). Autoři uzavírají, že poměr riziko/zisk je u tohoto typu léčby s užitím redukovaného přípravného režimu velmi příznivé.

(eza)

Zdroj: Shevchenko J. L. et al. Autologous hematopoietic stem cell transplantation with reduced-intensity conditioning in multiple sclerosis. Exp Hematol. 4. července 2012 [Epub ahead of print]; doi: 10.1016/j.exphem.2012.07.003

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zkušenost pacientů s RS s elektronickým autoinjektorem pro subkutánní aplikaci interferonu beta-1a

Neustálé injekce snižují pacientům s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) komfort léčby a kvalitu života. Elektronické autoinjektory jsou nadějí, jak toto nepohodlí snížit na únosnou míru. Jaké s nimi mají tito pacienti zkušenosti?

Stresová močová inkontinence u žen s roztroušenou sklerózou

Stresová močová inkontinence (SMI) je definovaná jako vůlí neovlivnitelný únik moči při námaze, kašli či kýchání. Má jednoznačně negativní vliv na kvalitu života (QoL) mnoha žen. Odhadovaná prevalence SMI mezi dospělými ženami v obecné populaci je mezi 16−25 %. Dle jedné studie až 65 % žen s RS udává nejméně jeden symptom vázající se ke kontrole úniku moči (urinární symptom).

Titr anti-HHV6 IgG protilátek signifikantně predikuje vznik pozdějšího relapsu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Je obecně dobře známo, že řada herpesvirů se vyznačuje silnou spojitostí s rozvojem roztroušené sklerózy (RS). Jedná se zejména o virus Epstein-Barrové (EBV) a lidský herpesvirus typu 6 (HHV-6). Nicméně jejich role v klinickém průběhu RS je již méně jasná.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy