Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Autoimunitní onemocnění a těhotenství

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.9.2016

Autoimunitní onemocnění a těhotenství

Léčba autoimunitních onemocnění s sebou nese rizika nežádoucích účinků. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou v tomto ohledu těhotné ženy. Některé léky představují rizika nejen pro ně, ale i pro jejich nenarozené dítě (teratogenní efekt, riziko potratu). V těhotenství se ovšem mění i stav imunitního systému, což může ovlivnit průběh autoimunitní choroby u těchto žen.

Role TH lymfocytů v těhotenství a jejich vliv na průběh autoimunitních chorob

Imunitní systém hraje v těhotenství zásadní roli. Cílem jeho změn v těhotenství je, aby bylo možno plod donosit. Je doloženo, že klesá poměr pomocných T lymfocytů TH1 : TH2, což má význam nejen pro udržení těhotenství, ale zároveň ovlivňuje i průběh autoimunitních onemocnění. Vzhledem k tomu, že v těhotenství mírně převažuje počet TH2 lymfocytů, dochází v případě tzv. TH1-dominantních onemocnění (revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, psoriáza) v průběhu těhotenství ke zmírnění příznaků onemocnění. Na druhou stranu evidence ukazuje na možné riziko relapsu onemocnění podmíněné restitucí hladin TH1 a TH17 v období po porodu. V případě TH2-dominantních onemocnění (astma, systémový lupus erythematosus, atopická dermatitida a pemfigus) naopak v průběhu těhotenství dochází spíše ke zhoršení projevů nemoci.

V léčbě by se tedy logicky nabízelo léčebné ovlivnění hladin TH1 a TH2 lymfocytů. Podle některých studií však může v případě významných změn podílů těchto T-lymfocytových podtypů dojít ke spontánnímu potratu.

Možnosti zlepšení léčby těhotných s autoimunitními chorobami

Poznatky o změnách imunitního systému v těhotenství umožnily předvídat vývoj autoimunitních onemocnění a tomu přizpůsobit i péči o těhotné ženy s těmito chorobami. Stav žen s TH1-dominantním onemocněním se v průběhu těhotenství obvykle nezhoršuje, a nevyžaduje tedy léčbu akutních vzplanutí. Dávka kortikosteroidů může být těmto ženám postupně snižována na nejnižší nutné minimum, případně může být vhodné je úplně vysadit, čímž se sníží riziko nežádoucích účinků na plod. Tyto ženy je však zapotřebí důkladně kontrolovat po porodu, protože právě v tomto období jim hrozí riziko relapsu choroby.

U žen s TH2-dominantním onemocněním je situace složitější. V jejich případě hrozí zhoršení projevu onemocnění v průběhu těhotenství. Proto by tyto ženy měly své těhotenství plánovat a otěhotnět až v období remise, nebo alespoň výrazného zlepšení projevů onemocnění. Těhotné by měly být důkladně poučeny o riziku zhoršení projevů choroby, pečlivě dodržovat léčebný režim a docházet na častější kontroly. V případě zhoršení projevů onemocnění je namístě po zvážení všech přínosů a rizik zahájit vhodnou léčbu. Slibným přístupem by mohla být cílená léčba zaměřená na IL-4, hlavní cytokin TH2 lymfocytů. V minulosti již byla použita s příznivými výsledky u žen s astmatem a atopickou dermatitidou protilátka dupilumab (anti-IL-4Rα). Její použití v těhotenství však vyžaduje další výzkum.

(ivh)

Zdroj: Tavakolpour S. New insights into the management of patients with autoimmune diseases or inflammatory disorders during pregnancy. Scand J Immunol 2016 Jun 14; doi: 10.1111/sji.12453 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Implantovaný míšní neurostimulátor zmírnil neuropatickou bolest a funkční omezení u pacienta s roztroušenou sklerózou

Američtí autoři nedávno publikovali kazuistiku pacienta s neuropatickou bolestí a funkčním omezením daným roztroušenou sklerózou, u kterého elektrická stimulace dorzální části míchy (SCS) míšním neurostimulátorem zobrazitelným na MRI vedla po 2 letech k významnému zmírnění bolesti, zlepšení pohyblivosti, snížení spasticity a zlepšení taktilního čití.

Fampridin zlepšuje nejen chůzi, ale pomáhá i s manuální dysfunkcí

Osoby postižené roztroušenou sklerózou běžně trpí poruchami chůze a funkce horních končetin. Zatímco chůze je široce diskutovaným tématem a je známo, že má na kvalitu života těchto osob značný vliv, manuální dysfunkce zatím získává pozornost odborné veřejnosti jen okrajově.

Roztroušená skleróza a mateřství

Roztroušená skleróza (RS) nemá významný vliv na schopnost otěhotnět, na vývoj plodu ani na průběh a výsledek těhotenství. To platí pro onemocnění mužů i žen, proto by pacienti měli být v reprodukčních plánech podporováni.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy