Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 20.6.2011

Atrofie mozku u dětí s roztroušenou sklerózou

Problematice atrofizace mozku u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou byla věnovaná práce kanadských autorů publikovaná nedávno v medicínském periodiku NeuroImage.

Ve zmiňované studii použili autoři k vizualizaci redukovaného objemu jednotlivých mozkových oddílů metodu morfometrie založené na tenzorech, a to jak u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou, tak i u zdravých kontrolních osob. Jako marker lokálních objemových rozdílů byl pak použit Jacobiho determinant deformované neboli postižené oblasti, který lokalizuje daný objekt k jeho příslušnému standardnímu místu.

K řádnému posouzení a odhalení abnormálních objemových rozdílů v každé věkové skupině bylo nutné vypočítat a stanovit referenční hodnoty svědčící pro normální, s věkem asociované změny objemu mozku. Zmiňované standardy byly stanoveny následovně: Bylo vypočteno normalizované z-skóre hodnot Jacobiho determinant v každém voxelu, reprezentující tak změny v lokálních objemech (v rámci standardní odchylky) mezi individuálním pacientem a jemu podle věku a pohlaví odpovídající kontrolní zdravou osobou. Ve srovnání se zdravými kontrolními osobami vykazovali pediatričtí pacienti s roztroušenou sklerózou signifikantně redukované objemy v rámci thalamu a corpus callosum, a signifikantní rozšíření komor.

Zatímco objem T2 vážených lézí koreloval s redukovaným objemem corpus callosum, mezi objemem T2 vážených lézí a redukovaným objemem thalamu žádná korelace nalezena nebyla. Redukované objemy optických drah korelovaly s trváním nemoci. Výsledky této studie by svědčily pro to, že fokální zánětlivé léze mohou hrát důležitou roli v degenerativních procesech, včetně degenerace transsynaptického spojení.

(mik)

Zdroj: Aubert-Broche B, et al. Regional brain atrophy in children with multiple sclerosis. NeuroImage. Publikováno on-line 23. března 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Expozice tabákovému kouři zvyšuje riziko rozvoje roztroušené sklerózy

Je všeobecně známo, že kouření tabáku je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Nicméně názory týkající se vlivu pasivního kouření byly dosud rozporuplné. Danou problematikou se blíže zabývala nedávno publikovaná studie švédských autorů. Ta se totiž pokusila odhadnout a popsat vliv pasivního kouření na riziko rozvoje roztroušené sklerózy. Její výsledky pak byly zveřejněny v odborném časopise Multiple sclerosis.

Principy nového léčebného algoritmu u roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) se projevuje zpočátku jako klinicky izolovaný syndrom (CIS). Právě v tomto stadiu je indikována včasná terapie preparátem interferonu beta (IFN) nebo glatirameracetátem. Takto lze oddálit konverzi v klinicky plně vyjádřenou formu nemoci. Ne vždy se CIS snadno diagnostikuje, zvláště proto, že 50 % nemocných může mít další epizodu v průběhu až dvou let.

Vliv konopí na kognitivní funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Zatímco u zdravých jedinců užívajících konopí již byly v minulosti popsány neuropsychologické poruchy, podobná data u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) pořád chybí. Vzhledem k tomu, že RS je spojena se zhoršením kognitivních funkcí, bylo cílem nedávno publikované studie určit neuropsychologické dopady užívání konopí právě v této rizikové populaci.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy