Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Algoritmus pro podávání natalizumabu v první linii léčby roztroušené sklerózy na základě stratifikace rizika PML

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 29.4.2014

Algoritmus pro podávání natalizumabu v první linii léčby roztroušené sklerózy na základě stratifikace rizika PML

Stanovení přítomnosti protilátek proti JC viru (JCV) dokáže vyhledat pacienty s RS, kteří mají zvýšené riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) při podávání natalizumabu. To umožňuje výběr pacientů pro bezpečnou léčbu natalizumabem v 1. linii. První výsledky nedávno publikované studie naznačily, že by bylo možné stratifikovat pacienty s pozitivitou protilátek proti JCV na osoby s nízkým a vysokým rizikem rozvoje PML. To vedlo americké autory k vypracování předběžného algoritmu pro výběr všech pacientů, u nichž je možné bezpečně podávat natalizumab v první linii léčby roztroušené sklerózy (RS).

Podání natalizumabu v 1. linii léčby by se kromě pacientů s negativitou protilátek proti JVC mohlo týkat i pacientů s nízkou pozitivitou těchto protilátek, pokud dříve neužívali imunosupresivní léčbu, případně pacientů s vysokou pozitivitou protilátek a agresivním průběhem RS, a to po dobu 12–24 měsíců po vyloučení předchozí imunosuprese a za kontrolního MR mozku každé 3–4 měsíce a stanovení titru JCV každých 3–6 měsíců.

Natalizumab je vysoce účinná chorobu modifikující léčba podávaná u relabující formy RS. I přes doloženou účinnost v 1. linii léčby RS vede riziko rozvoje PML spojené s natalizumabem k tomu, že lékaři často ponechávají tento lék až pro 2. linii léčby.

Výzkum ukázal, že s rizikem PML při léčbě natalizumabem jsou spojeny další faktory: předchozí expozice imunosupresi a délka léčby natalizumabem. Podle nových předběžných výsledků je navíc možné na základě titru protilátek proti JCV odlišit nízkou pozitivitu (index protilátek proti JCV > 1,5) a vysokou pozitivitu (index protilátek proti JCV ≤ 1,5). Titr protilátek je stanoven v séru a obvykle je uveden ve výsledku laboratorní zprávy nebo o něj může každý klinický lékař požádat.

V ČR je natalizumab v 1. linii indikován pouze u těžkých případů RS. PML a snížení imunity je kromě jiného kontraindikací jeho podávání.

(zza)

Zdroj: Nicholas J. A., Racke M. K., Imitola J., et al. First-line natalizumab in multiple sclerosis: rationale, patient selection, benefits and risks. Zdroj: Ther Adv Chronic Dis. 2014 Mar; 5 (2): 62–68.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atrofie mozku jako možný prediktor špatné odpovědi na terapii INF-beta u pacientů s roztroušenou sklerózou

Interferon beta (INF-beta) patří k zavedeným nemoc modifikujícím lékům užívaným v kontrole relaps-remitující roztroušené sklerózy (RRRS). Několik různých parametrů, které by mohly pomoci předpovědět selhání INF-beta v terapii, bylo více či méně zavedeno také do klinické praxe. Atrofie mozku však dosud ve vztahu k INF-beta příliš studována nebyla.

Normální průběh těhotenství při léčbě natalizumabem – kazuistika

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem se v průběhu těhotenství nedoporučuje kvůli potenciálnímu riziku pro plod. Autoři článku prezentují případ ženy, která byla natalizumabem léčena po celou dobu těhotenství.

Vliv viru varicella zoster na výskyt relapsů u roztroušené sklerózy

Několik studií v poslední době poukazovalo na možný vliv viru varicella zoster (VZV) na průběh roztroušené sklerózy (RS). Autoři předkládané studie se zaměřili na prozkoumání vztahu mezi VZV a exacerbací RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy