Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab zmírňuje disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 2.5.2017

Alemtuzumab zmírňuje disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou

Studie zveřejněná v časopisu Neurology se zabývala účinkem alemtuzumabu a interferonu β-1a (IFN-β1a) na disabilitu u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) a nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu.

Úvod

Ovlivnění disability je hlavním cílem léčby roztroušené sklerózy. Většina léčiv ovlivňujících průběh onemocnění (DMT – disease modifying therapy), která jsou schválena pro léčbu relabující-remitentní roztroušené sklerózy, má schopnost oddálit klinicky potvrzené zhoršení disability (CDW – confirmed disability worsening) měřené pomocí škály EDSS (Expanded Disability Status Scale). Nyní je pozornost věnována zejména klinicky potvrzenému zlepšení disability (CDI), které se stalo vyšším standardem terapeutické účinnosti léčby. Znovuobnovení funkcí u pacientů s rozvinutým neurologickým postižením může vést ke zlepšení dlouhodobé prognózy, k vyšší produktivitě a kvalitě života a ke zmenšení ekonomických nákladů.

Metodika studie

Comparison of Alemtuzumab and Rebif Efficacy in Multiple Sclerosis (CARE-MS) II bylo 2leté randomizované pro hodnotitele zaslepené head-to-head klinické hodnocení fáze III, jehož cílem bylo porovnat účinnost a bezpečnost alemtuzumabu oproti IFN-β1a u pacientů s RRMS. Pro hodnocení disability byly použity škála EDSS, skóre MSFC (Multiple Sclerosis Functional Composite) a Sloanovy optotypy (SLCLA – Sloan low contrast letter acuity). Do studie byli zařazeni pacienti s RRMS s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu (tj. s alespoň jedním relapsem při léčbě DMT trvající ≥ 6 měsíců). Alemtuzumab byl podáván intravenózně v dávce 12 mg/den v rámci 5 po sobě následujících dnů na začátku studie a 3 dny o 12 měsíců později. IFN-β1a byl podáván subkutánně v dávce 44 μg 3× týdně.

Výsledky

U pacientů léčených alemtuzumabem docházelo ve srovnání s IFN-β1a ke zlepšení skóre EDSS (p < 0,0001) u všech 7 funkčních systémů. Významně více pacientů s alemtuzumabem dosáhlo 6měsíční CDI. Pravděpodobnost zlepšení proti stabilizaci/zhoršení skóre MSFC byla vyšší u alemtuzumabu než u IFN-β1a (p < 0,03). Na zlepšení skóre MSFC se při léčbě alemtuzumabem primárně podílela koordinace horních končetin a zručnost. Pacienti léčení alemtuzumabem vykazovali v porovnání s IFN-β1a příznivější změny v porovnání se vstupním stavem ve skóre SLCLA (2,5% kontrast; p < 0,0014) a ve složeném skóre MSFC + SLCLA (p = 0,0097).

Mechanismus tohoto působení alemtuzumabu ještě není zcela objasněn, ale uvažuje se o inhibici zánětu v CNS, což vede k tvorbě podmínek podporujících remyelinizaci a reparační procesy, a o zapojení neurotrofických faktorů secernovaných imunitními buňkami.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že pro pacienty s RRMS a nedostatečnou odpovědí na předchozí terapii je přínosnější léčba alemtuzumabem než IFN-β1a, protože vede nejen ke zpomalení progrese, ale i ke zmírnění již existující disability.

(blu)

Zdroj: Giovannoni G., Cohen J. A., Coles A. J. et al. Alemtuzumab improves preexisting disability in active relapsing-remitting MS patients. Neurology 2016; 87 (19): 1985–1992, doi: 10.1212/WNL.0000000000003319.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakologické možnosti léčby spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Přehledový článek publikovaný loni v říjnu v Multiple Sclerosis Journal shrnuje farmakologické možnosti léčby spasticity u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Klinické studie potvrzují efekt baklofenu, tizanidinu a gabapentinu jakožto léků první volby.

Devět let zkušeností s teriflunomidem v klinické studii TEMSO

Prodloužení mezinárodní klinické studie TEMSO, jehož výsledky byly nedávno publikovány, umožnilo zhodnotit účinnost a bezpečnost teriflunomidu u pacientů s relapsy roztroušené sklerózy v průběhu až 9letého sledování. Dlouhodobé podávání teriflunomidu je dobře účinné i tolerované.

Adherence pacientů k léčbě prvním DMD u roztroušené sklerózy

Recentně vydaný článek sleduje faktory ovlivňující adherenci pacientů s nově nasazenou léčbou roztroušené sklerózy a v této souvislosti rovněž porovnává injekční léčbu aplikovanou samotným pacientem a perorální léčbu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy