Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab zlepšuje kognitivní funkce u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.4.2018

Alemtuzumab zlepšuje kognitivní funkce u roztroušené sklerózy

Alemtuzumab byl v prezentované studii schopen zlepšit kognitivní funkce u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), a to nezávisle na změnách klinického stavu nebo obrazu získaného zobrazovacími metodami.

Zhoršení kognitivních funkcí jako komplikace RS

Zhoršení kognitivních funkcí je u nemocných s roztroušenou sklerózou (RS) častým a významným problémem − přítomné je u 40−70 % z nich. Nicméně hodnocení kognitivních funkcí není součástí standardního klinického nástroje pro měření míry disability pomocí škály EDSS (Expanded Disability Status Scale). Kognitivní dysfunkce má přitom vliv na kvalitu života a může negativně ovlivnit sociální aktivity. Efektivita chorobu modifikujících léčiv na pozitivní ovlivnění kognitivních funkcí byla studována pouze u malé části z nich.

Alemtuzumab a kognitivní funkce

Alembtuzumab je vysoce potentní monoklonální protilátka schválená k léčbě relabující-remitentní RS. Mezinárodní studie, jejíž výsledky byly recentně publikovány, byla zaměřena na popsání vlivu alemtuzumabu na kognitivní funkce u aktivní RRRS.

Průběh studie

Zařazeno bylo 21 pacientů s RRRS, u nichž bylo provedeno široké neuropsychologické hodnocení při vstupu do studie a dále v průběhu léčby alemtuzumabem. Průměrná doba mezi dvěma neuropsychologickými vyšetřeními u pacienta představovala 15,05 měsíce.

Výsledky

Celkové kognitivní funkce zůstaly v průběhu sledovaného období léčby alemtuzumabem stejné nebo se zlepšily. U neuropsychologických testů zaměřených na rychlost zpracování informací bylo u většiny pacientů pozorováno zlepšení (klinicky relevantní). Lineární regresní modely ukázaly, že změny pozorované pomocí nástrojů k posouzení klinických změn nebo změn popsaných při zobrazení CNS u pacientů s RRRS nemohly plně vysvětlit zlepšení kognice.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že léčba alemtuzumabem u pacientů s aktivní RRRS vede ke stabilizaci kognitivních funkcí celkově a pozitivně ovlivňuje rychlost zpracování informací. Tyto pozitivní změny se zdály být nezávislé na klinických či zobrazovacích parametrech zlepšení RRRS. Hodnocení kognitivních funkcí tak může představovat nezávislý nástroj k hodnocení efektu léčby pacientů s RRRS.

(eza)

Zdroj: Riepl E., Pfeuffer S., Ruck T. et al. Alemtuzumab improves cognitive processing speed in active multiple sclerosis − a longitudinal observational study. Front Neurol 2018 Jan 16; 8730, doi: 10.3389/fneur.2017.00730.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prediktory dlouhodobé práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které vede k demyelinizaci a ztrátě axonů. Mezi její projevy patří poruchy hybnosti, jež mohou vést až k invaliditě, pro pacienty tedy může být těžké udržet si své zaměstnání.

Sportovním lezením proti roztroušené skleróze?

Lezení patří mezi sporty, se kterými se neurologický deficit na první pohled neslučuje. Ale opak je pravdou a zdá se, že správně praktikované lezení může podporovat léčbu roztroušené sklerózy.

Alemtuzumab vs. interferon beta-1a v léčbě roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitně podmíněné onemocnění centrálního nervového systému, charakterizované difuzní zánětlivou demyelinizací, vedoucí k progresivním neurologickým deficitům. Vzhledem k autoimunitní patogenezi této nemoci se v léčbě RS uplatňuje zejména imunomodulační přístup. Tento přehledový článek srovnává na základě výsledků 3 klinických studií účinnost léčby interferonem beta-1a a alemtuzumabem, humanizovanou monoklonální protilátkou proti antigenu CD52.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy