Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab v terapii roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.6.2015

Alemtuzumab v terapii roztroušené sklerózy

Alemtuzumab je monoklonální protilátka schválená pro terapii relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS) již ve více než 30 zemích. Alemtuzumab je cílený proti CD52, což je antigen primárně exprimovaný na T- a B-lymfocytech. Podání alemtuzumabu vede k depleci těchto skupin lymfocytů.

V průběhu přípravného klinického programu bylo prokázáno, že se jedná o velmi efektivní onemocnění modifikující látku, která příznivě ovlivňuje míru relapsů, míru disability, dosažení stavu bez klinických známek onemocnění či známek aktivity nemoci při vyšetření magnetickou rezonancí. Bezpečnostní profil byl mezi různými studiemi konzistentní, v průběhu sledování prodloužené studie nebyly pozorovány žádné nové nežádoucí příhody.

Mezi známé nežádoucí příhody patří reakce spojené s podáním infuzí alemtuzumabu, které ale nejsou vážné. Incidence infekcí byla při terapii alemtuzumabem v klinických studiích zvýšená, většina infekcí ale byla mírná či středně významná. Přibližně u třetiny pacientů se objevují autoimunitní nežádoucí příhody, zejména onemocnění štítnice, méně často imunitní trombocytopenie či neuropatie. Je doporučen monitorovací program trvající nejméně 4 roky po poslední dávce alemtuzumabu, který by měl zachytit event. rozvoj autoimunitní nežádoucí příhody.

Alemtuzumab je velmi efektivní terapie pro aktivní RRRS, a to jak u dosud neléčených pacientů, tak u těch, u kterých došlo ke zhoršení onemocnění při terapii jinými onemocnění modifikujícími látkami. Dostupná bezpečnostní data z klinických studií fáze II a III se sledováním kolem 5 let zatím nezachycují efekt dlouhodobého použití této látky, nicméně takto získaná data jsou zatím konzistentní s daty starými až 12 let. Potřeba získat dlouhodobější data týkající se zkušenosti s použitím alemtuzumabu v klinické praxi tedy trvá.

(eza)

Zdroj: Havrdova E. et al. Alemtuzumab in the treatment of multiple sclerosis: key clinical trial results and considerations for use. Ther Adv Neurol Disord. Jan 2015; 8 (1): 31–45. doi: 10.1177/1756285614563522

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Změna dávkovacího schématu natalizumabu jako možná prevence PML?

Natalizumab je velmi účinná látka v terapii roztroušené sklerózy. Jedním z možných rizik spojených s léčbou tímto lékem je progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Jelikož byl prokázán jednoznačný benefit léčby natalizumabem u široké populace pacientů s RS, je velmi důležité najít strategie, které by umožnily užívat natalizumab i u vysoce rizikových pacientů pro rozvoj PML. Jedním z možných přístupů by mohla být změna dávkovacího intervalu – konkrétně jeho prodloužení.

Prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu u roztroušené sklerózy

Natalizumab je v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velmi účinný, jeho užívání je ale bohužel spojeno s rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Hledají se proto různé cesty, jak riziko rozvoje této komplikace minimalizovat. Jednou z těchto cest je prodloužení dávkovacího intervalu natalizumabu (extended interval dosing – EID).

Vnímání symptomů onemocnění během léčby natalizumabem u pacientů s RS

Zajímavou informaci o terapii natalizumabem přinesl článek autorů z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimoru. Ve své studii se pokusili zjistit, jak často pacienti s roztroušenou sklerózou (RS) léčení natalizumabem vnímají v průběhu léčebného cyklu znovuobjevení se symptomů spojených s RS.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy