Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab v terapii relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy – výsledky mezinárodní kohortové studie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 3.8.2017

Alemtuzumab v terapii relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy – výsledky mezinárodní kohortové studie

Mezinárodní studie pod vedením českého neurologa Tomáše Kalinčíka, recentně publikovaná v prestižním časopisu Lancet, se zabývala účinností terapie alemtuzumabem v porovnání s léčbou natalizumabem, fingolimodem a interferonem beta u relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy (RS).

Úvod

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti molekule CD52 přítomné na imunitních buňkách, převážně lymfocytech. V terapii relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy byla prokázána větší efektivita alemtuzumabu oproti interferonu beta. Účinnost terapie alemtuzumabem v porovnání s ostatními modalitami imunoterapie však do současné doby nebyla přesněji prozkoumaná. Přitom na alemtuzumab bývají z natalizumabu převáděni pacienti s vysokým rizikem rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie, která je právě s druhým jmenovaným léčivem spojena. Studie publikovaná mezinárodním týmem vědců se proto soustředila na efektivitu terapie alemtuzumabem ve srovnání s natalizumabem, fingolimodem a interferonem beta.

Sledovaná populace pacientů a cíle studie

V mezinárodní kohortové studii byla použita longitudinální klinická data pacientů z databáze MSBase a 6 dalších kohort. Data byla získána z celkem 71 center MSBase z 21 různých zemí a z 6 non-MSBase center ve Velké Británii a Německu za období od 1. listopadu 2015 do 30. června 2016. Kritéria pro přijetí do studie zahrnovala diagnózu relabující-remitentní formy RS, expozici jedné z výše zmíněných terapeutických modalit, věk < 65 let, skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) ≤ 6,5 a dobu od prvních příznaků RS < 10 let.

Primárním cílem studie bylo zhodnocení roční míry relapsů. Mezi sekundární cíle patřily stanovení kumulativního nebezpečí relapsů, akumulace disability nebo naopak zlepšení disability.

Výsledky

Pacienti podstupovali léčbu v období od 1. srpna 1994 do 30. června 2016. Kohorta byla složená ze 189 pacientů užívajících alemtuzumab, 2155 užívajících interferon beta, 828 užívajících fingolimod a 1160 podstupujících terapii natalizumabem.

Terapie alemtuzumabem byla spojena s nižší roční mírou relapsů v porovnání s interferonem beta (0,19 [95% CI 0,14–0,23] vs. 0,53 [95% CI 0,46–0,61]; p < 0,0001) a fingolimodem (0,15 [95% CI 0,10–0,20] vs. 0,34 [95% CI 0,26–0,41]; p < 0,0001) a se stejnou roční mírou relapsů jako při terapii natalizumabem (0,20 [95% CI 0,14–0,26] vs. 0,19 [95% CI 0,15–0,23]; p = 0,78).

Alemtuzumab byla asociován s podobnou pravděpodobností akumulace disability jako interferon beta (HR 0,66; 95% CI 0,36–1,22; p = 0,37), fingolimod (HR 1,27; 95% CI 0,60–2,70; p = 0,67) a natalizumab (HR 0,81; 95% CI 0,47–1,39; p = 0,60).

Dále byl alemtuzumab asociován s podobnou pravděpodobností zlepšení disability jako při terapii interferonem beta (HR 0,98; 95% CI 0,65–1,49; p = 0,93) a fingolimodem (HR 0,50; 95% CI 0,25–1,01; p = 0,18) a s nižší pravděpodobností zlepšení disability v porovnání s natalizumabem (HR 0,35; 95% CI 0,20–0,59; p = 0,0006).

Závěr

Výsledky studie poukazují na skutečnost, že co se týče roční míry relapsů u relabující-remitentní formy RS, alemtuzumab a natalizumab mají zřejmě obdobnou účinnost. Terapie alemtuzumabem se zdá být superiorní vůči terapii fingolimodem a interferonem beta při zmírňování relapsové aktivity. Natalizumab se naopak zdá být efektivnější z hlediska úpravy disability.

Alemtuzumab i natalizumab jsou podle dosavadních zjištění vysoce účinnými modalitami imunoterapie RS. Rozhodnutí o výběru konkrétní látky – alemtuzumabu či natalizumabu – by se tak mělo řídit především jejich bezpečnostním profilem.

(holi)

Zdroj: Kalinčík T., Brown J. W. L., Robertson N. et al. Treatment effectiveness of alemtuzumab compared with natalizumab, fingolimod, and interferon beta in relapsing-remitting multiple sclerosis: a cohort study. Lancet Neurol 2017 Apr; 16 (4): 271–281, doi: 10.1016/S1474-4422(17)30007-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv alemtuzumabu na výsledky těhotenství u pacientek s roztroušenou sklerózou

Následující článek přináší aktualizované výsledky týkající se bezpečnosti podávání alemtuzumabu v těhotenství u pacientek s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRMS) léčených a sledovaných v rámci výzkumného klinického programu S24.008.

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza: ano, či ne?

Asistovaná reprodukce a roztroušená skleróza mají mezi sebou spojku, která je zatím stále přerušená otazníkem. Nebo už je čas otazník vymazat?

Léčba alemtuzumabem po vysazení natalizumabu – zkušenosti z jednoho centra

Jaká je nejvhodnější následná terapie po ukončení léčby natalizumabem, zůstává stále otázkou. Italští neurologové z Regionálního centra pro roztroušenou sklerózu v Orbassanu publikovali na konci roku 2016 své zkušenosti s alemtuzumabem v této indikaci.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy