Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Aktivita roztroušené sklerózy po vysazení natalizumabu

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.1.2014

Aktivita roztroušené sklerózy po vysazení natalizumabu

Italští lékaři řešili odpověď na otázku, co se děje s aktivitou roztroušené sklerózy (hodnoceno dle klinických a radiologických kritérií) poté, co dojde k vysazení natalizumabu. Toto je důležité zejména pro vytvoření strategií, které pomůžou předcházet ztrátě již získaných pozitivních účinků této terapie.

Lékaři ve studii hodnotili klinická a radiologická data získaná od 54 pacientů s roztroušenou sklerózou. Šlo o retrospektivní data získaná 2 roky před terapií natalizumabem (pre-N), v průběhu terapie (on-N) a po přerušení této léčby (post-N), tedy v průběhu 1 rok trvajícího následujícího sledování. Z klinických parametrů byly hodnoceny anualizovaná míra relapsů (ARR) a škála Expanded Disability Status Scale (EDSS). Z radiologických parametrů se jednalo o nálezy získané pomocí vyšetření magnetickou rezonancí – přítomnost nových T2 vážených lézí a T1 lézí zesílených kontrastem gadoliniem.

V období před zahájením léčby natalizumabem byl ARR 1,74, v období po vysazení pak byla ARR 0,94 (p = 0,0053). Velmi důležitý byl pozorovaný fakt, že i když došlo po vysazení natalizumabu ke zhoršení aktivity onemocnění, nikdy nebyly sledované parametry (ARR, EDSS) horší než jejich hodnoty z období před zahájením léčby.

Pacienti, kterým byl po vysazení natalizumabu opět tento lék vrácen, byla ARR signifikantně nižší než ARR před zahájením terapie (p = 0,017). Toto ovšem neplatilo pro pacienty, kteří byli následně léčeni jinou imunosupresivní/imunomodulační terapií či nedostávali žádné nemoc modifikující léky. 

Autoři v závěru studie konstatují, že v jimi studované kohortě pacientů nepozorovali jednoznačný „rebound“ fenomén poté, co byl natalizumab vysazen, ačkoliv došlo k rychlému zhoršení aktivity nemoci bez ohledu na to, jaká terapie byla dále podávaná.

(eza)

Zdroj: Melis M. et al. Post-natalizumab clinical and radiological findings in a cohort of multiple sclerosis patients: 12-month follow-up. Neurol Sci – publikováno online 30. srpna 2013; doi: 10.1007/s10072-013-1527-1

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv léčby natalizumabem na sérové hladiny IgM a IgG u pacientů s roztroušenou sklerózou

Very late antigen-4 (VLA-4, alfa4 beta1 integrin) je adhezní molekula exprimovaná na všech leukocytech s výjimkou neutrofilů. Při interakci s vaskulární buněčnou adhezní molekulou-1 (VCAM-1) umožňuje pevné přilnutí leukocytů na endoteliální buňky a spolupodílí se na přestupu leukocytů přes hematoencefalickou bariéru.

PML asociovaná s natalizumabem – naděje na lepší kontrolu?

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) zůstává jednou z nejdiskutovanějších komplikací spojených s terapií natalizumabem u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Recentně vyšla publikace z univerzitní nemocnice v německém městě Bochum, která shrnuje zkušenosti tohoto centra s PML.

Saturace natalizumabem u T-lymfocytů jako možný biomarker?

Recentní zkušenosti ukazují, že při přerušení terapie natalizumabem existuje velké riziko návratu známek aktivity onemocnění. Studie neurologů z rakouského Salzburgu uveřejněná nedávno v časopise Acta Neurologica Scandinavica byla zaměřena na hodnocení prognostického významu saturace T-lymfocytů natalizumabem.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy