Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence pacientů s roztroušenou sklerózou k aplikačnímu systému RebiSmart®

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 12.8.2014

Adherence pacientů s roztroušenou sklerózou k aplikačnímu systému RebiSmart®

Studie ukazuje na vysokou míru adherence u pacientů s roztroušenou sklerózou aplikujících subkutánně interferon β-1a pomocí speciálního systému RebiSmart®.

V léčbě roztroušené sklerózy (RS) tzv. chorobu modifikujícími léčivy je zásadní dostatečná perzistence i adherence pacientů k léčbě. S nízkou adherencí pacientů se pojí vyšší četnost relapsů onemocnění.

Adherenci je velice obtížné objektivně hodnotit. Existují však zařízení, která kromě vlastní aplikace léčiva umožňují také spolehlivé monitorování adherence. Jedním z nich je systém RebiSmart® (Merck Serono SA, Ženeva, Švýcarsko) – autoinjektor pro podkožní aplikaci interferonu (IFN)β-1a se zabudovaným elektronickým záznamníkem aplikovaných dávek. Mimo to je systém vhodný pro pacienty s fobií z jehel nebo omezenou zručností.

Cílem předkládané studie bylo zhodnotit adherenci k subkutánně aplikovanému IFNβ-1a pomocí záznamů z RebiSmart®.

Jednalo se o observační retrospektivní studii, která zahrnula pacienty s relabující RS ze Spojeného království (UK) a Irska, kteří byli léčeni subkutánním IFNβ-1a a po dobu minimálně 24 měsíců používali pro jeho aplikaci systém RebiSmart®.

Do analýzy bylo celkem zahrnuto 225 pacientů (72 % z UK, 28 % z Irska) průměrného věku 44,1 roku. 73 % souboru tvořily ženy. Pacienti dostávali 3× týdne 44 µg (68 %) nebo 22 µg (32 %) IFN β-1a. Průměrná adherence během sledovaného období byla 95,0 % (medián 99,4 %) bez významných výkyvů napříč sledovanými periodami. Podíl pacientů s adherencí 80,0 % nebo vyšší byl 92,0 % po 12 měsících a 91,1 % po 24 měsících.

V rámci studie byla v obou skupinách zjištěna vysoká adherence k léčbě subkutánním IFN β-1a aplikovaným prostřednictvím systému RebiSmart®.To může být částečně dáno intenzivní odbornou podporou pacientů během studie nebo vlastní motivací pacientů, kteří na příslušné léčbě vydrželi minimálně 2 roky. Dá se však předpokládat, že adherenci pacientů k injekční léčbě podporuje také možnost využít jednodušší i pohodlnější způsob aplikace léčiv.

(the)

Zdroj: Willis H., Webster J., Larkin A. M., Parkers L. An observational, retrospective, UK and Ireland audit ofpatient adherence to subcutaneous interferon beta-1a injections using the RebiSmartinjection device. Patient Prefer Adher 2014; 8: 843–851.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Botulotoxin lze využít k symptomatické léčbě roztroušené sklerózy

Lokální aplikace malého množství botulotoxinu dokáže u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dočasně zmírnit spasticitu kosterních svalů, hyperreflexii močového měchýře a tremor. Tento terapeutický postup může být významný z hlediska kvality života pacientů.

Perorální methylprednisolon není u relapsů roztroušené sklerózy méně účinný než intravenózní

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie se 49 pacienty s relapsem roztroušené sklerózy (RS) prokázala, že perorální methylprednisolon není u těchto pacientů méně účinný než intravenózní (v ekvivalentních dávkách) z hlediska skóre EDSS a nálezu na magnetické rezonanci (MR), a to při stejné bezpečnosti.

Neuropsychologická rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou může pomoci při zmírnění kognitivního deficitu

Předběžné údaje z průzkumu literatury ukázaly přínos neuropsychologické rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) z hlediska zachování kognitivních funkcí. Autoři této práce, publikované v dubnu 2014, zdůrazňují, že diagnostika a léčba kognitivního deficitu by se měla stát běžnou součástí péče o pacienty s RS.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy