Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence k léčbě subkutánním interferonem beta1a – výsledky studie SMART

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.9.2015

Adherence k léčbě subkutánním interferonem beta1a – výsledky studie SMART

Pacienti s roztroušenou sklerózou (RS), kteří mají špatnou adherenci k léčbě, mají vyšší riziko relapsu než pacienti, kteří léčbu dodržují. Nedávno byly publikovány výsledky studie hodnotící adherenci k léčbě, efektivitu a praktičnost podávání subkutánního interferonu beta-1a v dávce 44 či 22 µg třikrát týdně při používání elektronického vícedávkového autoinjektoru RebiSmart v období jednoho roku.

Studie SMART byla vedena v Evropě, byla multicentrická observační. Kritéria zařazení zahrnovala nemocné s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), jejichž EDSS skóre bylo ≤ 6 a kteří již používali RebiSmart po dobu ≤ 6 týdnů. Primárním cílem léčby byla kumulativní adherence zaznamenaná RebiSmartem.

Populace zahrnovala 912 pacientů, z nichž 77,4 % dokončilo rok studie tím, že se účastnilo studijní návštěvy ve 12. měsíci. Průměrná kumulativní adherence k léčbě byla 97,1 ± 7,3 % u 791 pacientů. Nejčastějším důvodem nepodání injekce bylo zapomenutí (37 %). Ve 12. měsíci studie bylo 79,5 % účastníků bez relapsu. Z 353 pacientů, kteří hodnotili praktičnost autoinjektoru, 68,3 % nemocných konstatovalo, že se používal velmi jednoduše.

Pacienti s RRRS, kteří si podávali subkutánní interferon beta-1a pomocí autoinjektoru RebiSmart, měli vynikající adherenci i po roce léčby. Toto bylo spojené s dobrými klinickými výsledky.

(eza)

Zdroj: Bayas A. et al. Adherence to, and effectiveness of, subcutaneous interferon β-1a administered by RebiSmart® in patients with relapsing multiple sclerosis: results of the 1-year, observational SMART study. Expert Opin Drug Deliv. 2015 Aug; 12 (8): 1239–50; doi: 10.1517/17425247.2015

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv natalizumabu na náladu a kognitivní funkce

Únava a kognitivní či afektivní poruchy jsou častými a významnými symptomy roztroušené sklerózy (RS). Léčba natalizumabem vede jednoznačně ke zlepšení poruch spojených s hybností či mobilitou u pacientů s relaps-remitentní RS (RRRS). Předkládaná studie hodnotila efekt natalizumabu na jiné než fyzické projevy – hodnotila únavu, pozornost či depresivní projevy v průběhu léčby natalizumabem.

Zvládnutí fulminantního vzplanutí roztroušené sklerózy podáním rituximabu – kazuistika

Maligní forma roztroušené sklerózy (RS) je velmi vzácným typem onemocnění. Jeho klasickým obrazem je velmi rychlá progrese nemoci, která může vést k významné nemohoucnosti, či dokonce ke smrti.

Subkutánní pegylovaný interferon beta-1a – terapeutický efekt u roztroušené sklerózy

Subkutánní podávání pegylovaného interferonu (PEG-INF) beta-1a v dávce 125 µg v intervalu 2 či 4 týdny bylo sledováno ve studii fáze 3 ADVANCE. Jelikož chyběla možnost přímého srovnání, provedli autoři také metaanalýzu umožňující dosáhnout alespoň nepřímého srovnání relativního účinku, bezpečnosti a tolerability PEG-INF s jinými dostupnými injekčními léčivy používanými v léčbě relaps-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy