Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence k chorobu modifikujícím léčivům u pacientů s relabující-remitentní RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 27.12.2010

Adherence  k chorobu modifikujícím léčivům u pacientů s relabující-remitentní RS

Prezentovaná studie hodnotí míru adherence (ve stejném smyslu se používá i výraz compliance) pacientů s relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy (RS) k předepsané léčbě a odkrývá faktory, které adherenci mezi těmito pacienty nejvíce ohrožují.

Adherence hraje při léčbě RS velkou roli

Chorobu modifikující léčiva (angl. zkr. DMTs, disease-modifying therapies) pro léčbu RS slouží k potlačení aktivity této nemoci. Většina se podává injekčně, instruovaný pacient si lék aplikuje sám. Velkou výzvou je tudíž adherence k terapii. Adherence udává, jak poctivě pacient dodržuje předepsaný léčebný režim. Zahrnuje vůli zahájit léčbu a užívat léky přesně tak, jak lékař předepsal. Léčba musí být maximálně adresná, aby byla účinná a její efekt co možná největší.

Metodika výzkumu

Popisovaná multicentrická observační multinárodní 4fázová studie byla cílena na hodnocení účinnosti léčby se zřetelem k adherenci. Pacienti i lékaři obdrželi dotazník, který zjišťoval adherenci k DMTs. Konkrétně se jednalo o intramuskulární interferon beta (beta-1a), subkutánní interferon beta (beta-1a, beta-1b) a glatirameracetát. Sbírána byla rovněž data o kvalitě života a kognitivních funkcích. K identifikaci faktorů spojených s dlouhodobou adherencí k DMTs byla provedena multivariační analýza.

Výsledky

Studii bylo podrobeno 2 648 pacientů, jejichž průměrná délka léčby dosahovala 31 měsíců. Vzorek byl tedy shledán velmi reprezentativním co do počtu pacientů, tak i délky sledování. Některé z výsledků příliš nepřekvapily, jiné naopak:

  • 1 923 pacientů (75 %) vykázalo k terapii plnou adherenci;
  • tito adherentní pacienti udávali lepší kvalitu života a méně neuropsychologických potíží než pacienti nonadherentní;
  • adherentní pacienti měli rovněž významně kratší trvání nemoci i léčby než pacienti nonadherentní;
  • ženy byly více adherentní k léčbě než muži.

U pacientů, u kterých byla adherence nejvíce snížená, byly nejčastějšími důvody:

  • opomenutí aplikovat si injekci (52 % případů);
  • ostatní důvody spojené s aplikací injekce (32 %).

Závěr

Identifikace faktorů, které adherenci k předepsané léčbě u pacientů s RS snižují, je prvním krokem ke zlepšení a maximalizaci přínosu léčby RS.

(ercp)

Zdroj: Devonshire V., Lapierre Y., MacDonell R. et al.: The Global Adherence Project (GAP): a multicenter observational study on adherence to disease-modifying therapies in patients suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2010. Publikováno online 14. června 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba roztroušené sklerózy

V posledních letech zaznamenáváme v léčbě roztroušené sklerózy (RS) velký pokrok. Léčba RS je komplexní a zaměřuje se hned na několik problémů, které pacienty ohrožují snížením kvality života a rozvojem onemocnění.

Účinek natalizumabu na klinickou a radiologickou aktivitu nemoci

Účinnost natalizumabu na klinické a radiologické změny ve fázi III studie AFFIRM (Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis) iniciovala vyšetřování, zda může natalizumab zvýšit počet pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou, u nichž není choroba aktivní.

Včasná eskalace u relabující roztroušené sklerózy

Léčba aktivní relabující roztroušené sklerózy (RS) se v poslední dekádě vyvíjela a v současnosti je na trhu několik účinných léků první linie známých jako imunomodulátory.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy