Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Adherence a perzistence pacientů s RS k léčbě DM

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.2.2011

Adherence a perzistence pacientů s RS k léčbě DM

Cílem nedávno publikované americké studie bylo srovnat u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) adherenci k léčbě a setrvání na léčbě chorobu modifikujícími léky (disease modifying therapy, DMT) zahrnujícími intramuskulární interferon beta-1a (IFNβ-1a), subkutánní interferon beta-1a, interferon beta-1b a glatirameracetát (GA).

Zmiňované studie se účastnili pacienti s RS ve věku nad 18 let, u kterých byla zahájena léčba IFNβ-1a i. m., IFNβ-1a s. c., IFNβ-1b a GA v období od počátku ledna 2000 do počátku ledna 2008. Tito pacienti byli sledováni 6 měsíců před zahájením léčby a 12–36 měsíců po něm.

Adherence k léčbě konkrétní DMT byla hodnocena pomocí tzv. MPR (medication possession ratio), tj. doby plného pokrytí léčbou. Za adherentní byla považována hodnota MPR ≥ 0,80. Perzistence neboli setrvání na léčbě byla zase definována jako dodržení stanovené doby léčby od data zahájení terapie DMT.

Ve studii bylo hodnoceno celkem 6 680 pacientů, kteří byli rozděleni do čtyř kohort:

- kohorta s IFNβ-1a i. m. zahrnovala 2 305 pacientů (34,5 %),

- kohorta s IFNβ-1a s. c. zahrnovala 1 211 pacientů (18,1 %),

- kohorta s IFNβ-1b s. c. zahrnovala 894 pacientů (13,4 %),

- kohorta s GA zahrnovala 2 270 pacientů (34 %).

V první skupině (s IFNβ-1a i. m.) byla pozorována signifikantně vyšší adherence ve srovnání s ostatními skupinami, a to konkrétně o 52,4 % vyšší než u kohorty s IFNβ-1b, o 33,5 % vyšší než u kohorty s GA a o 20,6 % vyšší než u kohorty s IFNβ-1a s. c. Mezi kohortami naopak nebyly zastiženy žádné rozdíly v perzistenci.

Tyto rozdíly v adherenci ve prospěch IFNβ-1a i. m. jsou pravděpodobně vázány k méně frekventnímu dávkovacímu schématu u tohoto preparátu. Výhodami lepší adherence je pak samozřejmě vyšší kvalita života, nižší riziko relapsů a menší počet nutných hospitalizací a akutních ošetření.

(pes)

Zdroj: Halpern R. et al: Comparison of adherence and persistence among multiple sclerosis patients treated with disease-modifying therapies: a retrospective administrative claims analysis. Patient Preference and Adherence 2011; 5: 73–84.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie RS interferonem beta – současné trendy

Imunomodulační efekt interferonu beta je využíván k léčbě roztroušené sklerózy již téměř dvě desítky let, přičemž objevení interferonů se datuje až do roku 1957. Do této skupiny řadíme kromě interferonu beta, který je produkován fibroblasty, makrofágy nebo lymfocyty, také interferon alfa, produkovaný bílými krvinkami, a interferon gama, produkovaný lymfocyty

Monitorace pacientů s RS v České republice

Roztroušená skleróza (RS) je velmi variabilní onemocnění, jehož průběh není snadné předvídat. Existují zcela benigní a na druhou stranu těžce maligní formy, které mohou vést až k invalidizaci pacienta. Základem je tedy samozřejmě včasná diagnostika onemocnění a včasné zahájení léčby, neboť pokud již jednou dojde k degeneraci nervových vláken, není možné tento stav léčbou zvrátit.

Vztah vitamínu D a roztroušené sklerózy – výsledky metaanalýzy

Se vzrůstající vzdáleností od rovníku je pozorována vyšší incidence roztroušené sklerózy (RS). Tento fakt vedl k četným otázkám o úloze vitamínu D, syntetizovaného v lidské kůži pomocí UV záření, v etiopatogenezi RS. Mezi oblasti zájmu patří asociace hladiny vitamínu D s RS a rozdíly ve výskytu RS u osob získávajících vitamín D prostřednictvím stravy a vlivem slunečního záření.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy