Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Roztroušená skleróza

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Psychiatrické komorbidity u pacientů s roztroušenou sklerózou

Mezi často popisované duševní poruchy vyskytující se při roztroušené skleróze patří poruchy nálady, deficit kognitivních funkcí i psychotické stavy. Na jejich vzniku se podílí vedle samotného poškození nervové soustavy rovněž vliv neurologické imunomodulační léčby.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

Neobvyklý případ mylné diagnózy CIS – kazuistika

S případy mylné diagnózy roztroušené sklerózy (RS) se v praxi setkáváme a příčina je jasná: neexistuje kritérium, které by ji jednoznačně potvrdilo nebo vyloučilo. Můžeme pouze určit, co svědčí pro a proti a stanovit pravděpodobnost této diagnózy. I v případech s vysokou pravděpodobností se však může stát, že příčina klinického obrazu je odlišná.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Dimethylfumarát v terapii relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Dimethylfumarát v terapii relabující-remitující formy roztroušené sklerózy

Shrnutí dostupných dat o efektivitě dimethylfumarátu v terapii roztroušené sklerózy (RS) přinesl přehledový článek uveřejněný v červenci tohoto roku v časopisu Therapeutic Advances in Chronic Disease.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Specifika roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Specifika roztroušené sklerózy u pediatrických pacientů

Roztroušená skleróza (RS) u dětských pacientů tvoří až 10 % všech případů RS. U dětí je obtížné odlišit RS od akutní diseminované encefalomyelitidy (ADEM) nebo neuromyelitis optica (NMO), jelikož první projevy mohou být totožné. Diagnostiku komplikuje také omezená schopnost dětí uvědomovat si vlastní tělo.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Pozitivní vliv natalizumabu na kognitivní funkce nemocných s roztroušenou sklerózou

Pozitivní vliv natalizumabu na kognitivní funkce nemocných s roztroušenou sklerózou

Narušení kognitivních funkcí vykazuje asi 40−65 % nemocných s roztroušenou sklerózou (RS). Nejčastěji bývá postižena rychlost zpracování informací, schopnost abstraktního myšlení, exekutivní funkce, schopnost udržet pozornost a dlouhodobá paměť. Vysazení natalizumabu je podle několika studií spojeno s reaktivací nemoci. Zda však reaktivace zahrnuje i postižení kognitivních funkcí, zatím nebylo známo.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Roztroušená skleróza a CMP − jak vysoké je riziko a jak jej snižovat?

Komorbidity, které se asociují s roztroušenou sklerózou, jsou poněkud opomíjeným tématem. Přitom některé z nich jsou velmi časté, vážné a zčásti preventabilní. Příkladem mohou být cerebrovaskulární choroby.   celý článek
Specializace: dětská neurologie neurologie
 
 
 

 

Kongresové zpravodajství8. OLOMOUCKÉ NEUROIMUNOLOGICKÉ SYMPOZIUM

Datum konání: 20.9.2012 - 21.9.2012

Ve dnech 20.-21. září 2012 pořádala Česká neurologická společnost Neuroimunologické sympózium v Olomouci.
Připravili jsme pro Vás výběr z těch nejzajímavějších přednášek a také několik rozhovorů.

25. Český a Slovenský Neurologický sjezd

Datum konání: 23.11.2011 - 26.11.2011

Česká neurologická společnost a Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP pořádala v termínu 23.-26.listopadu 2011 v Brně tradiční setkání českých a slovenských neurologů a neurofyziologů. Postupně vám budeme přinášet rozhovory a přednášky, které jsme na tomto kongresu pro vás natočili.

15. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny

Datum konání: 13.5.2011 - 14.5.2011

SNIL spolu s Českou neurologickou společností ČLS JEP pořádala ve dnech 13.-14.5. 15. Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.
Hlavní témata: Zobrazovací metody - MRI,OCT, Benefit a rizika nových léků, Imunologie a likvorologie a Varia.
Natočili jsme pro Vás zajímavé přednášky a rozhovory, která Vám budeme postupně přinášet.


 

Kazuistiky

Normální průběh těhotenství při léčbě natalizumabem – kazuistika

Léčba roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem se v průběhu těhotenství nedoporučuje kvůli potenciálnímu riziku pro plo...   celý článek
Specializace: neurologie dětská neurologie
 
 

Video

Rozhovor s Prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D.

Rozhovor s Prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Egonem Kurčou, Ph.D. o podmínkách léčby Roztroušené sklerózy.

Zobrazit video

MUDr. Marta Vachová - zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Marta Vachová - zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Marta Vachová. hovoří o zkušenostech s léky ovlivňujícími průběh onemocnění v klinické praxi.

Zobrazit video

 
 
 

 

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy