Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Rozhovor s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc., MBA

1. Když jste si po maturitě vybíral vysokou školu, zvažoval jste kromě medicíny i jiné obory?  

Ano, matematicko-fyzikální fakultu, ale jeden profesor odtamtud mi vysvětlil, že je lépe zabývat se něčím aplikovaným, a tak jsem si po maturitě myslel, že se budu věnovat některému teoretickému oboru medicíny, začínala tehdy doba biokybernetiky a výzkumu řízení v organizmu.

2. Jaký průběh měla vaše profesní kariéra?

Ve vyšších ročnících se mi začalo zdát, že ta práce s pacienty není nezajímavá a již v době promoce jsem váhal, zda se nemám věnovat klinické medicíně, ale až po 2 letech práce na fyziologickém ústavu jsem přešel na 3. interní kliniku.

3. Která cesta Vás dovedla k tomu, že se kromě mnoha jiných aktivit věnujete problematice spojené s obezitou?

Po mém nástupu na 3. interní kliniku se začalo chystat otevření jednotky intenzivní metabolické péče. Tam jsem chtěl pracovat a to se mi za cca 6 let splnilo a sloužil jsem tam pak téměř 20 let. Tak jsem se začal zabýval metabolickými chorobami, intenzivní medicínou a její počítačovou podporou. Na klinice měl každý nějakou ambulanci a z metabolicky orientovaných ambulancí bylo volno u profesora Šonky. Tak jsem začal pracovat jednou týdně v ambulanci pro obézní. Na metabolické jednotce leželo hodně diabetiků a to mne sblížilo s profesorem Pávem. Proto jsem se začal věnovat v ambulanci ve větší míře diabetologii a zejména  obézním diabetikům a na klinice pak technologiím v diabetologii.

4. Ve světě neustále přibývá lidí obézních či s nadváhou. Podle posledních výzkumů trápí nadbytečné kilogramy každého třetího Čecha a každý pátý je obézní. Jak jsou na tom ostatní Evropské země?

Z 27 evropských zemí jsme jak u mužů, tak u žen přesně v polovině na 13. místě.  Jsem rád, že se nám v roce 2008 podařilo zrealizovat výzkum, který upřesnil některá starší problematická data. Letos bude opakován a jsem zvědav, jaký ukáže trend.

5. Co myslíte, že je příčinou tak prudkého vzestupu obézních u nás?

Vždy se říkalo, že obezita je způsobena z poloviny geneticky a z poloviny režimem (nadměrným příjmem kalorií a absencí pohybu). Dnes zcela jistě tyto faktory prostředí výrazně převažují nad vlivy genetickými.

6. Chybí něco k tomu, abychom byli v boji proti obezitě úspěšní?

Ano, účinnější a dostupnější farmakoterapie, ale rezervy jsou i ve společnosti např. v médiích. Obezita bohužel není pokládána za závažný problém.

7. Často se hovoří o problematice prevence, především u dětí. Je situace opravdu tak kritická?

Ano, jedním z nejvýznamnějších prediktorů obezity v dospělosti je málo pohybových aktivit v dětství.

8. Zajímal by mne Váš názor na koncept metabolického programování, které má podle některých názorů významný vliv v moderní pediatrii a ovlivňuje velkou měrou dispozici k metabolickému syndromu v  dospělosti.

Metabolické programování je vágní a spíše neplatný pojem. To, že nízká porodní hmotnost predikuje rozvoj diabetu a metabolického syndromu v dospělosti platí i po té, co vyškrtáme ze souborů vnější příčiny jako je malnutrice matky či její nemoci v těhotenství. Výsledky vypadají, jako by šlo o geneticky zakotvený proces. Nevíme také, zda to, že tloustnou děti a jedinci, kteří se nepohybují, je nějaké přeprogramování. Spíše prostě z genetických i environmentálních příčin nemají rádi pohyb.  Dnes se spíše používá pojem metabolické paměti, když léčíme např. cukrovku dobře na začátku nemoci, jsou výsledky lepší ještě po více než 10 letech. Později už se to dohnat nedá. Jakoby si organismus toto naprogramování pamatoval.

9. V čem vidíte, v kontextu lékařské práce, největší přínos internetu?

V rychlosti získávání informací. Dnes je skoro lepší nejet na kongres s mnoha sice kvalitními, ale bohužel paralelními sekcemi. U počítače máte přehled o novinkách nejen z kongresů rychlejší a lepší.

10. Který z digitalizovaných časopisů navštěvujete nejčastěji a zhlédl jste i některá videa na proLékaře?

Po pravdě řečeno vím, že české lékařské informace mají zpoždění a čas mám sotva  na sledování zahraničních portálů, např. Medscapu. Na webu www.prolekare.cz mě zaujala data o tom, jak často se který článek otvírá. Myslím, že je to doklad toho, že český čtenář pozná, co je kvalitní článek a co jsou zbytečné publikace. Určitě je to proto cenná zpětná vazba pro redakční rady. Podílím se na koncepci konkurenční euni.cz a euni.diaspecial.cz. Z této činnosti vím, jak důležitou součástí portálů videa jsou a musím se na ty Vaše někdy podívat.

11. Jak si dobíjíte energii?

Nejvíce sportem, tenisem a kondičním během a přípravou na tradiční podzimní Běchovice a Kunratice, i když by to chtělo více času.

12. Dodržujete sám zásady správného stravování?! Jaké je vaše oblíbené jídlo?

Mým neoblíbenějším jídlem je zajíc na černo, jak ho dělala moje babička s velkým bavorským knedlíkem. Dobrá je i jiná zvěřina. Jím ale i dost nezdravých jídel, v průměru to možná není úplně špatné a na tom zejména záleží. Obecně platí, pokud se aktivně pohybujete, tak vám nemůže škodit skoro žádné jídlo. Je však pravdou, že tento efekt trvá po ukončení treninku tak maximálně 4 týdny.

13. Kde rád trávíte dovolenou?

Obvykle na chalupě v lese, částečně dopisováním článků a knih, co jsem nestihl včas odevzdat. Velmi rád mám hory.


Archiv rozhovorů
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články