Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Chirurgie Servis, o.s Březová 26/969, 18200 Praha 8

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Odpovědná redaktorka

Světlana Rysková 

e-mail: svetlana.ryskova@seznam.cz

Tisk

Tiskárna Prager – LD s.r.o., Elišky Přemyslovny 1335, Zbraslav, 156 00 Praha

Rozšiřuje

 • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha
 • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s.r.o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4
 • ve SR Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.,
  oddelenie inej formy predaja, P.O.Box 183, Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3
  tel.: +421 2 4445 8816
  +421 2 4445 8821
  fax: +421 2 4445 8819
  e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Chirurgie servis o.s.

Radka Schrötterová

tel. +420 973 202 901 email: schrorad@uvn.cz

Příspěvky se posílají prostřednictvím webové stránky ČCHS ČLS JEP: www.chirurgie.cz

Jak a kam zasílat příspěvky

Registrační značka MK ČR E784.

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získává otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
 • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Aktualizováno 14.12.2018

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články