Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

TRANSPLANTACE LEDVIN OD DÁRCŮ ZEMŘELÝCH NA INTOXIKACI METANOLEM

Autoři: I. Guňka1,2, J. Samlík2, M. Mazur1,2, E. Pokorná3, M. Kuman4, M. Kubišová5

Autoři - působiště: 1Chirurgická klinika FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity přednosta: Doc. MUDr. P. Zonča, Ph. D., FRCS, 2Transplantační centrum, FN Ostrava, Vedoucí lékař: MUDr. J. Samlík, 3Transplantcentrum IKEM, přednosta: MUDr. P. Trunečka, CSc., 4Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, vedoucí centra: MUDr. V. Mejzlík, 5III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové, přednosta: Prof. MUDr. L. Sobotka, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 4, s. 201-204.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 59x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Kidney transplantation from donors dying of methanol intoxication

Introduction:
Intoxicated patients represent only a minimum of the total number of cadaveric donors; however, their significance within the transplant program in the Czech Republic has recently been emphasized in connection with the so-called methanol affair.

Material and methods:
A retrospective analysis of methanol-poisoned patients who were declared brain-dead and subsequently underwent organ removal for transplantation purposes in the University Hospital Ostrava was performed. In cooperation with other transplant centres (Institute for Clinical and Experimental Medicine, Transplant Centre of the University Hospital Hradec Králové, Centre for Cardiovascular and Transplantation Surgery in Brno) the graft function, postoperative morbidity and mortality was evaluated.

Results:
During the study period (since September 2012), organs from three brain-dead donors as a result of methanol intoxication were retrieved in the Transplant Centre of the University Hospital Ostrava. Subsequently, six kidneys were transplanted (3 males, 3 females). Postoperative complications occurred in two patients (33.3%), one patient died (16.7%). In one case (16.7%), the graft failed. None of the graft recipients developed clinical or laboratory signs of methanol poisoning.

Conclusion:
Death due to methanol intoxication is not a contraindication to organ donation, graft function and patient survival being comparable to organs from non-intoxicated donors.

Key words:
transplantation – methanol intoxication – organ donation


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Intoxikovaní pacienti sice představují jen zlomek z celkového počtu kadaverózních dárců, nicméně jejich význam v rámci transplantačního programu byl v nedávné době v České republice akcentován v souvislosti s tzv. „metanolovou aférou“.

Materiál a metodika:
Byla provedena retrospektivní analýza pacientů intoxikovaných metanolem, u kterých byla diagnostikována smrt mozku a následně proveden odběr orgánů k transplantačním účelům ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ve spolupráci s dalšími transplantačními centry (Institut klinické a experimentální medicíny, Transplantační centrum FN Hradec Králové, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno) byla hodnocena funkce štěpů, pooperační morbidita a letalita.

Výsledky:
Během sledovaného období (od září 2012) byly v Transplantačním centru Fakultní nemocnice Ostrava provedeny celkem tři odběry orgánů od kadaverózních dárců zmírajících v důsledku otravy metanolem. Následně bylo provedeno šest transplantací ledvin (3 muži, 3 ženy). Pooperační komplikace se vyskytly u dvou pacientů (33,3 %), jeden pacient zemřel (16,7 %). V jednom případě (16,7 %) došlo k selhání funkce štěpu. Ani u jednoho příjemce nebyly zaznamenány klinické či laboratorní známky otravy metanolem.

Závěr:
Úmrtí následkem intoxikace metanolem není kontraindikací k odběru orgánů, přičemž funkce štěpů a přežívání pacientů je srovnatelné s orgány od neintoxikovaných dárců.

Klíčová slova:
transplantace – otrava metanolem – dárcovství orgánů

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články