Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

POZITIVNÍ SENTINELOVÁ UZLINA U KARCINOMU PRSU – KDY A PROČ DOPLŇOVAT AXILÁRNÍ DISEKCI?

Autoři: P. Krsička1,2, O. Coufal1,2, O. Zapletal1

Autoři - působiště: 1Masarykův onkologický ústav, Brno Oddělení chirurgické onkologie, přednosta: Prim. MUDr. Z. Eber, 2Klinika komplexní onkologické péče, přednosta: Prof. MUDr. R. Vyzula, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 12, s. 684-689.
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 473x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Positive sentinel node in breast cancer – when and why also opt for axillary dissection?

One of the central concerns of contemporary mammary surgery is to verify the actual need for axillary dissection (AD) in patients with early breast cancer and positive sentinel lymph node biopsy. Several studies have addressed this issue (ASOCOG Z0011, IBCSG 23-01, MIRROR, EORTC AMAROS). So far, the preliminary results of the ASOCOG Z0011 trial with a median follow-up of 6.3 years and the results of the IBCSG 23-01 trial with a median follow-up of 5 years have been published. The conclusions of both randomized studies have implied that under specific circumstances, there is no significant difference in the local or regional recurrence between patients who had undergone completion AD compared to the patients in whom AD had been omitted. This article summarizes the current knowledge regarding indications for AD in patients with positive sentinel nodes.

Key words:
breast cancer – sentinel lymph node biopsy – axillary lymph node dissection – ACOSOG Z0011 trial


 
 
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Práce je věnována prof. MUDr. Janu Wechslerovi u příležitosti jeho 75. narozenin

Souhrn

V popředí zájmu současné mamární chirurgie je ověřit skutečnou potřebu axilární disekce (AD) u pacientek s časným karcinomem prsu a pozitivní sentinelovou biopsií. Na tuto problematiku se zaměřilo několik studií (např. ASOCOG Z0011, IBCSG 23–01, MIRROR, EORTC AMAROS). Doposud byly zveřejněny výsledky studie ASOCOG Z0011 s mediánem doby sledování pacientek 6,3 roku a studie IBCSG 23-01 s mediánem sledování 5 let. Ze závěrů obou studií vyplývá, že za určitých okolností není významný rozdíl v četnosti lokálních ani regionálních recidiv mezi pacientkami, u nichž byla AD doplněna, oproti pacientkám, u nichž bylo od AD upuštěno. Naše práce přehledovou formou shrnuje současné poznatky v oblasti indikace AD u pacientek s nádorovým postižením sentinelové uzliny.

Klíčová slova:
karcinom prsu – biopsie sentinelové uzliny – disekce axily – ACOSOG Z0011

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články