Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PORANĚNÍ HRUDNÍKU NA I. CHIRURGICKÉ KLINICE LF MU A FN USA V BRNĚ (VYHODNOCENÉ OBDOBÍ 1. 1. 2011 AŽ 31. 12. 2015)

Autoři: I. Čapov, A. Peštál, M. Reška, Z. Chovanec, J. Konečný, P. Vlček, M. Benej, M. Páral, L. Veverková, V. Prudius

Autoři - působiště: I. chirurgická klinika LF Masarykovy univerzity a FN USA v Brně, přednosta: prof. MUDr. I. Čapov, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 12, s. 504-509.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 25x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Assessment of thoracic trauma at the 1st Department of Surgery in Brno
(1 January 2011 – 31 December 2015)

Introduction:
The number of cases of thorax injury increased steadily between 2011 and 2015. This is probably related to a more active lifestyle of the younger generations and also to the increasing average age of citizens. The aim of the study was to show problems connected with thorax injury.

Method:
Our retrospective study evaluated a group of patients with thoracic injury (diagnosis codes S20–S29) in the period from 1 January 2011 to 31 December 2015 who were treated in our Department.

Results:
We evaluated a group of 1,697 patients with thoracic injury were divided into five subgroups: 1) simple contusion of the thorax, 2) simple rib fractures, 3) contusion of the thorax with vertebral fractures, 4) serial, multiple rib fractures, 5) stab and gunshot injuries of the thorax. Each subgroup was analyzed independently and in detail. The number of thoracic injuries increased steadily, year on year. More than 40% of the patients were older than 60 years. In the group with simple rib fractures, the authors found 14 cases of pneumothorax (5.1%), which was drained in only 8 cases. The most common complications in the serial rib fractures group included pneumothorax (33 cases, 20%), hemothorax (28 cases, 16.9%) and lung contusion (15 cases, 9%). Stabilization of the thoracic wall was performed 16 times, out of the total of 26 multiple rib fracture cases (61.5%).

Conclusions:
Thorax injury is routinely encountered by surgeons. The authors recommend to pay particular attention not only to serious, but also to simple thorax injuries in very old patients, for instance those on anticoagulation therapy. Adequate caution also needs to be taken with serial rib fractures and flail chest and their treatment.

Key words:
thorax injury – rib fractures – hemothorax – pneumothorax


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Počet ošetřených poranění hrudníku v jednotlivých sledovaných letech má stoupající tendenci. Je to patrně spojeno s aktivnějším způsobem života u mladších jedinců a rovněž zvyšováním průměrného věku občanů. Cílem práce bylo poukázat na problematiku hrudního traumatu.

Metoda:
V této retrospektivní práci jsme vyhodnotili soubor nemocných s poraněním hrudníku za období 1. 1. 2011−31. 12. 2015 ošetřených na I. chirurgické klinice LFMU a FN USA v Brně v rámci diagnóz S20–29.

Výsledky:
Soubor 1697 nemocných byl rozdělen do 5 podskupin: 1) jednoduchá kontuze hrudníku, 2) jednoduché zlomeniny žeber, 3) kontuze hrudníku se zlomeninou obratlů, 4) sériové a dvířkové zlomeniny žeber a konečně 5) bodná, řezná a střelná poranění hrudníku. Každá podskupina byla detailně vyhodnocena zvlášť. Počet ošetřených poranění hrudníku má v jednotlivých letech stoupající tendenci. Více než 40 % nemocných bylo starších 60 let. U jednoduchých zlomenin žeber autoři nalezli pneumotorax ve 14 případech (5,1 %), který byl pouze v 8 případech drénován. Mezi nejčastější komplikace u sériových zlomenin žeber patří pneumotorax ve 33 případech (20 %), hemotorax ve 28 případech (16,9 %) a plicní kontuze v 15 případech (9 %). Stabilizace hrudní stěny byla provedena celkem 16x z celkového počtu 26 dvířkových zlomenin (61,5 %).

Závěr:
S poraněním hrudníku se setkává chirurg v každodenní rutinní praxi. Zvláštního zřetele zasluhují kromě závažných poranění i jednoduchá poranění u velmi starých jedinců, kupř. při léčbě antikoagulačními preparáty. Velkou obezřetnost je třeba věnovat sériovým zlomeninám žeber.

Klíčová slova:
poranění hrudníku – zlomeniny žeber – pneumotorax – hemotorax

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články