Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

HAMARTOMY DUTINY BŘIŠNÍ A RETROPERITONEA
– SOUHRNNÉ SDĚLENÍ DOPLNĚNÉ KAZUISTIKOU

Autoři: A. Paclík, P. Dytrych, D. Hoskovec, R. Jakša, Z. Krška

Autoři - působiště: I. chirurgická klinika 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze, přednosta: prof. MUDr. Z. Krška, DrSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 9, s. 375-382.
Kategorie: Souhrnné sdělení
Počet zobrazení článku: 35x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

Hamartoma of the abdominal cavity and retroperitoneum
– a review and a case report

Methods:
We have reviewed recent as well as older literature with the intention of compiling a summary report on hamartomas of the abdominal cavity and retroperitoneum.

Introduction:
Hamartoma of the abdominal cavity and retroperitoneum is a rare condition which has received relatively little attention.

Results:
The most commonly affected organs are the liver, spleen, digestive tract, pancreas and kidneys. By its nature, hamartoma is a benign lesion with a good prognosis. However, neoplastic transformation may occur and hamartomas need to be regarded as potentially malignant.

Patients are very often asymptomatic. Signs and symptoms depend on the organ involved and are caused, to different degrees, by obstruction, surrounding tissue compression, rupture or tumor bleeding. In imaging diagnostics, it is usually not possible to safely distinguish between a hamartoma and a malignant lesion. Therefore, the patient is preferably indicated for surgery (or endoscopic removal) for the purpose of histological verification and definitive treatment.

Conclusion:
Hamartomas of the abdominal cavity and retroperitoneum are relatively rare, benign and often asymptomatic diseases which, however, may manifest as compression, obstruction, perforation, bleeding or even malignant transformation.

The recent case report of splenic hamartoma presented at the end of this review proves that surgical management is often the only rational option to obtain definitive confirmation of the diagnosis.

Key words:
splenic hamartoma − hamartoma of the liver − hamartoma of the pancreas − hamartomatous polyps of the colon − multiple hamartoma syndrome


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Metodika:
Provedli jsme revizi recentní i starší literatury s intencí sestavit souhrnné sdělení o hamartomech dutiny břišní a retroperitonea.

Úvod:
Hamartom v dutině břišní a retroperitoneu je vzácné onemocnění, jehož problematice je věnován relativně malý prostor.

Výsledky:
Nejčastěji postiženými orgány bývají játra, slezina, trávicí trubice, pankreas a ledviny. Svou biologickou povahou je hamartom benigní léze s dobrou prognózou. Může však dojít k neoplastické transformaci a je třeba jej pokládat za potenciálně maligní.

Pacienti bývají velmi často asymptomatičtí. Znaky a příznaky se odvíjejí od orgánové lokalizace a různou měrou se na nich podílejí obstrukce, útlak okolní tkáně nebo ruptura či krvácení z tumoru.

V diagnostice zobrazovacími metodami není ve většině případů možné bezpečně odlišit hamartom od maligní léze, proto bývá pacient raději indikován k chirurgické revizi (či endoskopickému odstranění) za účelem histologické verifikace a zároveň definitivní léčby.

Závěr:
Hamartomy dutiny břišní a retroperitonea jsou relativně vzácná, benigní a často asymptomatická onemocnění, která se ovšem mohou projevit útlakem, obstrukcí, perforací, krvácením a dokonce maligním zvratem. V závěru uvedená recentní kazuistika hamartomu sleziny dokazuje, že chirurgické řešení je často jedinou racionální možností definitivního potvrzení diagnózy.

Klíčová slova:
hamartom sleziny − hamartom jater − hamartom pankreatu − hamartogenní polypy střeva − syndrom mnohočetného hamartomu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Význam suplementace vápníku a vitaminu D v léčbě osteoporózy

Autor kurzu: prim. MUDr. K. Drbalová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články