Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 16.5.2017

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Blokátor kostimulačního systému aktivace T lymfocytů abatacept se používá u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Ukazuje se, že nemocní, kteří jsou při zahájení léčby séropozitivní na revmatoidní faktor (RF) a protilátku proti citrulinovaným proteinům (ACPA), lépe odpovídají na tuto léčbu. Nedávno vydaná studie předkládá data z reálného klinického využití abataceptu u pacientů, kterým cílená léčba dosud nebyla podávána.

Metodika studie a sledovaná populace

ACTION je 2letá neintervenční mezinárodní prospektivní studie s účastí pacientů, kteří zahájili intravenózní terapii abataceptem v běžné klinické praxi mezi květnem 2008 a prosincem 2013. Analyzována byla data pacientů s potvrzenou středně těžkou až těžkou RA, kteří dosud nepodstoupili žádnou cílenou (biologickou) léčbu a u nichž byly k dispozici údaje o výchozím stavu RF a ACPA (měřeno jako protilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu [anti-CCP]).

Z celkem 672 pacientů byl znám výchozí stav RF u 577 (86 %) nemocných, z nichž 412 (71 %) bylo pozitivních. Údaje o stavu anti-CCP byly k dispozici pro 552 pacientů (82 %), z toho 364 (66 %) bylo pozitivních. U celkem 511 pacientů byl zjištěn stav jak RF, tak anti-CCP, z nich bylo 308 (60 %) dvojitě pozitivních a 127 (25 %) dvojitě negativních.

Po 6 měsících terapie byla hodnocena odpověď na léčbu podle kritérií Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), průměrného indexu klinické aktivity onemocnění (CDAI) a dosažení remise pomocí klinických znaků (Boolean).

Výsledky

Klinická odpověď po 6 měsících léčby byla lepší u pacientů, kteří byli před zahájením pozitivní na RF nebo anti-CCP, v porovnání s těmi, u nichž nebyla detekována přítomnost těchto autoprotilátek. Ve srovnání s dvojitě negativními nemocnými dosahovali pacienti pozitivní alespoň na jednu protilátku lepších léčebných odpovědí. Podrobné srovnání pro oba markery je shrnuto v tabulce níže.

Tab.: Shrnutí výsledků v závislosti na sledovaných markerech

 

Výchozí stav RF

Výchozí stav anti-CCP

 

pozitivní

negativní

p

pozitivní

negativní

p

Poměr pacientů, kteří dosáhli dobré nebo střední odpovědi dle kritérií EULAR

84,6 %

72,9 %

0,012

85,2 %

74,2 %

0,015

Průměrné skóre CDAI

10,8

15,3

< 0,001

10,9

14,3

0,002

Poměr pacientů, kteří dosáhli podle Boolean klinické remise

13,3 %

4,0 %

0,008

12,5 %

6,3 %

0,096

Závěr 

U nemocných s RA dosud neléčených cílenou terapií je séropozitivita vzhledem k RF a/nebo anti-CCP spojena s lepší účinností intravenózně podávaného abataceptu v porovnání se séronegativními pacienty, a to bez ohledu na souběžné prognostické faktory progrese onemocnění.

(este)

Zdroj: Alten R., Nüßlein H. G., Mariette X. et al. Baseline autoantibodies preferentially impact abatacept efficacy in patients with rheumatoid arthritis who are biologic naïve: 6-month results from a real-world, international, prospective study. RMD Open 2017; 3: e000345, doi: 10.1136/rmdopen-2016-000345.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá bezpečnost léčby abataceptem − integrovaná analýza klinických dat

Analýza německých autorů se zaměřila na bezpečnostní profil subkutánně podávaného abataceptu, cíleného léčiva užívaného v terapii revmatoidní artritidy.

Účinnost a bezpečnost abataceptu u starších pacientů s RA

Prospektivní studie se zabývala rozdíly v účinnosti a bezpečnosti abataceptu mezi různými věkovými skupinami pacientů s revmatoidní artritidou (RA). V účinnosti nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinami, ale ukázalo se, že s věkem stoupá riziko vzniku infekcí v souvislosti s užíváním abataceptu.

Porovnání rizika vzniku infekcí spojených s podáváním jednotlivých látek ze skupiny biologických léčiv u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie zveřejněná v časopisu Arthritis & Rheumatology porovnávala riziko vzniku infekcí vyžadujících hospitalizaci u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří byli po předchozí biologické terapii léčeni další látkou ze skupiny biologických léčiv: etanerceptem, adalimumabem, infliximabem, golimumabem, certolizumabem, abataceptem, rituximabem nebo tocilizumabem.Všechny novinky