Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 15.6.2017

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Detekce revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) v séru pacientů se často využívá jako diagnostický a prognostický nástroj v léčbě revmatoidní artritidy. Autoři předkládané mezinárodní observační studie analyzovali spojitost mezi RF a ACPA pozitivitou a účinností cílené léčby abataceptem.

Analyzovaná data a cíle studie

Byla analyzována sdružená data z 9 evropských registrů pacientů s revmatoidní artritidou: ATTRA (Česko), ARTIS (Švédsko), BIOBADASER (Španělsko), DANBIO (Dánsko), GISEA (Itálie), NORDMARD (Norsko), ORA (Francie), Reuma.pt (Portugalsko) a SCQM-RA (Švýcarsko). Do analýzy bylo zahrnuto celkem 2942 pacientů s diagnostikovanou RA, kteří zahájili léčbu abataceptem a u nichž byly k dispozici údaje o stavu RF (n = 2787, z toho 77 % bylo RF-pozitivních) a/nebo ACPA (n = 1903, z toho 71,3 % bylo ACPA-pozitivních).

Primárním cílem bylo zhodnotit pokračování v léčbě abataceptem, sekundární cíle zahrnovaly ukončení terapie pro neúčinnost nebo nežádoucí příhody a dále míru odpovědi na léčbu po 1 roce (dobrá či střední odpověď podle kritérií Evropské ligy proti revmatismu [EULAR] s korekcí LUNDEX vzhledem k ukončení léčby).   

Výsledky

Pozitivita na RF či ACPA souvisela s nižším rizikem ukončení léčby abataceptem z jakéhokoliv důvodu (poměr rizik [HR] 0,79; 95% CI 0,69−0,90; p < 0,001 pro RF a HR 0,78; 95% CI 0,68−0,90; p < 0,001 pro ACPA), a to i po korekci na sociodemografické faktory a faktory asociované s onemocněním a léčbou. Obdobné výsledky byly pozorovány i po ukončení léčby abataceptem z důvodu neúčinnosti (HR 0,72; 95% CI 0,61−0,84; p < 0,001 pro RF a HR 0,74; 95% CI 0,62−0,88; p < 0,001 pro ACPA). RF-pozitivita byla naopak asociována s vyšším rizikem ukončení terapie kvůli nežádoucím příhodám (HR 1,45; 95% CI 1,01−2,09; p = 0,045).

U pacientů, kteří po jednom roce stále pokračovali v léčbě abataceptem, byl poměr jedinců s dobrou/střední odpovědí na léčbu podle kritérií EULAR s korekcí LUNDEX statisticky významně vyšší u RF-pozitivních pacientů (60,6 vs. 52,6 % u RF-negativních pacientů, p < 0,001). Signifikantní souvislost léčebné odpovědi se stavem ACPA nebyla pozorována (57,0 vs. 52,3 % pacientů s dobrou/střední odpovědí, p = 0,09).

Závěr

Pozitivita na RF či ACPA byla spojena s lepší účinností abataceptu konzistentně ve všech 9 evropských registrech. RF a ACPA tak mohou představovat užitečné prognostické biomarkery pro výběr cílené terapie v personalizované léčbě RA.

(este)

Zdroj: Gottenberg J. E., Courvoisier D. S., Hernandez M. V. et al. Brief report: association of rheumatoid factor and anti-citrullinated protein antibody positivity with better effectiveness of abatacept: results from the pan-European registry analysis. Arthritis Rheumatol 2016; 68 (6): 1346–1352, doi: 10.1002/art.39595.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

V časopisu Clinical and Experimental Rheumatology byly nedávno publikovány výsledky studie mezinárodního týmu autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit setrvání pacientů na léčbě abataceptem i po 24 měsících léčby revmatoidní artritidy (RA) v rutinní klinické praxi v Evropě a Kanadě.

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Blokátor kostimulačního systému aktivace T lymfocytů abatacept se používá u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Ukazuje se, že nemocní, kteří jsou při zahájení léčby séropozitivní na revmatoidní faktor (RF) a protilátku proti citrulinovaným proteinům (ACPA), lépe odpovídají na tuto léčbu. Nedávno vydaná studie předkládá data z reálného klinického využití abataceptu u pacientů, kterým cílená léčba dosud nebyla podávána.

Dlouhodobá bezpečnost léčby abataceptem − integrovaná analýza klinických dat

Analýza německých autorů se zaměřila na bezpečnostní profil subkutánně podávaného abataceptu, cíleného léčiva užívaného v terapii revmatoidní artritidy.Všechny novinky