Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 2.10.2017

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Tuberkulóza (TBC) je jedním z 10 onemocnění s nejčastější úmrtností. U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je riziko onemocnění TBC 4× vyšší v porovnání s běžnou populací. Biologická (bDMARDs) a cílená (tDMARDs) chorobu modifikující léčba ovlivňují imunitní systém a tím zvyšují riziko onemocnění TBC u pacientů s RA. Toto riziko se u jednotlivých bDMARDs a tDMARDs liší – rozdíly zkoumala dlouhodobá studie probíhající na Tchaj-wanu.

Sledovaná populace a zahrnuté účinné látky

Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii, do které byli zahrnuti dospělí pacienti, kteří byli poprvé léčeni bDMARDs nebo tDMARDs. Studie probíhala od ledna 2000 do srpna 2015 a zúčastnilo se jí 951 pacientů. Studovanými účinnými látkami byly etanercept (n = 443), adalimumab (n = 332), golimumab (n = 60), tocilizumab (n = 31), abatacept (n = 74) a tofacitinib (n = 11). 28 pacientů (2,9 %) mělo před zahájením léčby v anamnéze onemocnění TBC.

Výsledná zjištění

Během studie onemocnělo TBC 24 pacientů, přičemž 11 jich bylo léčeno adalimumabem a 13 etanerceptem. U pacientů léčených adalimumabem trvalo onemocnění TBC kratší dobu než u těch, kteří dostávali etanercept (5,0 ± 4,0 vs. 9,0 ± 3,9 roku; p = 0,04). Většina případů TBC se vyskytla během prvního roku léčby (adalimumab vs. etanercept: 81,8 vs. 38,5 %; p = 0,047). 70 % pacientů onemocnělo plicní TBC.

Rizikovými faktory zjištěnými ve studii byly:

  • věk > 65 let (poměr rizik [HR] 2,72; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,06–6,99; p = 0,037),
  • TBC v anamnéze (HR 6,24; 95% CI 1,77–22,0; p = 0,004),
  • souběžné užívání kortikosteroidů v dávce vyšší než 5 mg/den (OR 5,01; 95% CI 1,45–17,21; p = 0,010).

Zdá se, že ochranným faktorem proti onemocnění TBC u pacientů léčených bDMARDs a tDMARDs je souběžné užití sulfasalazinu (HR 0,32; 95% CI 0,11–0,97; p = 0,043).

Závěr

Autoři studie konstatují, že vyšší riziko onemocnění TBC mají starší pacienti s RA s předchozí TBC v anamnéze a současně užívající nízkou dávku kortikosteroidů. Souběžná léčba sulfasalazinem byla ochranným faktorem rozvoje TBC, ovšem pro potvrzení tohoto zjištění je zapotřebí dalších studií. Během 5leté extenzivní studie (z důvodu kratší doby uvedení na trh) se nevyskytl žádný případ TBC u pacientů užívajících abatacept.

(mkd)

Zdroj: Lim C. H., Chen H. H., Chen Y. H. et al. The risk of tuberculosis disease in rheumatoid arthritis patients on biologics and targeted therapy: a 15-year real world experience in Taiwan. PLoS One 2017 Jun 1; 12 (6): e0178035, doi: 10.1371/journal.pone.0178035.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Rozvoj cílené léčby přinesl významné pokroky v terapeutickém zvládání zánětlivých onemocnění, část pacientů však časem přestává na léčbu odpovídat. Jedním z důvodů selhávání terapie je imunogenita biologických léčiv – organismus pacienta začne proti léčivu vytvářet protilátky. Mezinárodní kolektiv autorů publikoval v časopisu BioDrugs rozsáhlé systematické review hodnotící imunogenitu léčiv proti zánětlivým onemocněním a její potenciální vliv na bezpečnost a účinnost terapie.

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Detekce revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) v séru pacientů se často využívá jako diagnostický a prognostický nástroj v léčbě revmatoidní artritidy. Autoři předkládané mezinárodní observační studie analyzovali spojitost mezi RF a ACPA pozitivitou a účinností cílené léčby abataceptem.Všechny novinky