Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Predikce radiologické progrese RA

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 20.3.2017

Predikce radiologické progrese RA

V lékařské praxi se denně setkáváme se situacemi, ve kterých by se nám ze všeho nejvíce hodily jasnovidné schopnosti. V léčbě revmatoidní artritidy (RA) však přichází doba, kdy budeme moci budoucí průběh choroby částečně predikovat.

Význam analýzy moči u pacientů s RA

U mnoha onemocnění může analýza moči poskytnout cennou doplňkovou informaci k sérovým hladinám analytů. Moč je ovšem také obrazem systémových dějů. V jejím složení se odráží mj. buněčné procesy spojené se zánětem. Zejména jde o buněčnou adhezi, imunitní odpověď a proteolýzu. Proteiny, jejichž hladiny jsou zvýšené v séru, se také ve větší míře vylučují do moči, což platí i o chemokinech. Tyto principy jsou velmi dobře aplikovatelné u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří typicky mívají ve tkáních a krevním oběhu hladiny prozánětlivých cytokinů zvýšené.

Prospektivní studie

Tým jihokorejských revmatologů věnoval 3 roky ověřování hypotézy, že močová hladina interleukinů může zprostředkovat predikci progrese revmatoidní artritidy. Provedli prospektivní studii na kohortě 173 pacientů a 62 zdravých kontrol a jejich práce se vyplatila, protože odhalili opravdu velmi zajímavé souvislosti.

Výsledná zjištění

Močové hladiny IL-6, CCL-2 a IL-8 byly u pacientů s revmatoidní artritidou zvýšené a korelovaly s aktivitou choroby. Močová hladina IL-6 byla nezávislým rizikovým faktorem radiologické progrese po 1 a 3 letech. Vysoká močová hladina IL-6 zvyšovala riziko radiologické progrese 2,9×, srovnatelně jako sérová hladina CRP. Navíc kombinace močové hladiny IL-6 a sérové hladiny CRP synergicky zvyšovala prediktabilitu radiologické progrese. V podskupině s normální sedimentací krve měli pacienti z nejvyššího tercilu močových hladin IL-6 6,4× vyšší riziko radiologické progrese.

Závěr

Lze shrnout, že vysoké močové hladiny IL-6 jsou nezávislým rizikovým faktorem radiologické progrese revmatoidní artritidy a odrážejí aktuální aktivitu choroby. Močová hladina IL-6 v kombinaci se sérovou hladinou CRP může být velmi cenným parametrem pro hodnocení prognózy RA.

(pez)

Zdroj: Park Y.-J., Yoo S.-A., Kim G.-R. et al. Urinary interleukin-6 as a predictor of radiographic progression in rheumatoid arthritis: a 3-year evaluation. Sci Rep 2016 Oct 12; 6: 35242, doi: 10.1038/srep35242.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

ÚČINNOST A BEZPEČNOST INTRAARTIKULÁRNÍ APLIKACE DEPOTNÍCH GLUKOKORTIKOIDŮ U REVMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

Glukokortikoidy hrají v terapii revmatických onemocnění velmi důležitou roli. Mnohdy je ale zapotřebí ke zvládnutí aktivity onemocnění poměrně vysokých dávek podávaných systémově, což s sebou přináší celou řadu závažných nežádoucích účinků. Aplikace glukokortikoidů intraartikulárně nebo periartikulárně pomáhá zvládnout bolestivé a zánětlivé stavy v krátkém čase za minimalizace těchto nežádoucích účinků. Práce přináší přehled dostupných intraartikulárních glukokortikoidů, porovnání jejich farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinnosti a bezpečnosti u různých revmatických onemocnění a blíže seznámí s triamcinolonem hexacetonidem, syntetickým glukokortikoidem s výrazným protizánětlivým a depotním účinkem.

DOPORUČENÍ ČESKÉ REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO LÉČBU OSTEOARTRÓZY KOLENNÍCH, KYČELNÍCH A RUČNÍCH KLOUBŮ

Na základě dostupné evidence o účinnosti a po konsenzu členů výboru České revmatologické společnosti předkládá autor Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu osteoartrózy kolenních, kyčelních a ručních kloubů. V úvodní části práce jsou analyzovány problémy, které je nutno vyřešit před stanovením léčebného plánu u každého pacienta: správná diagnóza osteoartrózy, klasifikace osteoartrózy (primární, sekundární, monoartikulární, polyartikulární, generalizovaná), typ bolesti u nemocného, intenzita a frekvence bolesti, funkční omezení, strukturální poškození kloubu, rychlost progrese degenerativních změn, další onemocnění pacienta, jaké léky užívá a jejich možné interakce.Všechny novinky