Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 25.9.2017

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Rozvoj cílené léčby přinesl významné pokroky v terapeutickém zvládání zánětlivých onemocnění, část pacientů však časem přestává na léčbu odpovídat. Jedním z důvodů selhávání terapie je imunogenita biologických léčiv – organismus pacienta začne proti léčivu vytvářet protilátky. Mezinárodní kolektiv autorů publikoval v časopisu BioDrugs rozsáhlé systematické review hodnotící imunogenitu léčiv proti zánětlivým onemocněním a její potenciální vliv na bezpečnost a účinnost terapie.

Rešerše

V listopadu 2016 byla provedena rešerše literatury, aby byly nalezeny kontrolované a observační studie biologických a biosimilárních léčiv, která byla podávána pro léčbu revmatoidní artritidy (RA), psoriatické artritidy (PsA), juvenilní idiopatické artritidy (JIA), ankylozující spondylitidy (AS), neradiografické axiální spondylartritidy, psoriázy (Ps), Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

Autoři prošli více než 21 tisíc publikací týkajících se následujících léčiv: abatacept, adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab, infliximab, rituximab, secukinumab, tocilizumab, ustekinumab a biosimilární infliximab CT-P13. Do výsledné analýzy bylo nakonec zahrnuto 443 publikací.

Výsledky

Hladiny protilátek proti léčivu (ADAbs – antidrug antibodies) se mezi jednotlivými léčivy a onemocněními značně lišily a nejsou přímo porovnatelné vzhledem k heterogenitě použitých metod detekce. Nejvyšší celkový podíl pacientů s ADAbs byl pozorován pro infliximab (0–83 %), adalimumab (0–54 %) a biosimilární infliximab CT-P13 (21–52 %). Nejnižší podíl pacientů s protilátkami byl naopak vyhodnocen pro secukinumab (0–1 %), ustekinumab (1–11 %), etanercept (0–13 %) a golimumab (0–19 %).

Pacienti pozitivní na ADAbs měli vůči pacientům, kteří byli negativní, nižší klinickou odpověď na adalimumab (při léčbě RA, PsA, JIA, AS, Ps), golimumab (RA), infliximab (RA, PsA, AS, Ps), rituximab (RA), ustekinumab (Ps) a CT-P13 (RA, AS). U pacientů léčených originálním i biosimilárním infliximabem, kteří byli pozitivní na ADAbs, se vyskytoval vyšší počet reakcí spojených s podáním infuze.

Většina ADAbs měla neutralizační charakter, kromě protilátek proti abataceptu a etanerceptu. Současná léčba imunosupresivy nebo léky potlačujícími proliferaci snižovala imunogenitu biologických léčiv napříč onemocněními.

Závěr

Imunogenita cílených léčiv se značně liší, nejvyšší hodnoty byly pozorovány pro infliximab a adalimumab. Vzhledem k tomu, že tvorba protilátek proti léčivu může u pacientů zvyšovat riziko ztráty odpovědi na léčbu, je důležité brát při rozhodování o vhodné terapii pro jednotlivé pacienty v úvahu právě též imunogenitu daného léčiva.

(este)

Zdroj: Strand V., Balsa A., Al-Saleh J. et al. Immunogenicity of biologics in chronic inflammatory diseases: a systematic review. BioDrugs 2017 Jun 13, doi: 10.1007/s40259-017-0231-8 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Detekce revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) v séru pacientů se často využívá jako diagnostický a prognostický nástroj v léčbě revmatoidní artritidy. Autoři předkládané mezinárodní observační studie analyzovali spojitost mezi RF a ACPA pozitivitou a účinností cílené léčby abataceptem.

Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

V časopisu Clinical and Experimental Rheumatology byly nedávno publikovány výsledky studie mezinárodního týmu autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit setrvání pacientů na léčbě abataceptem i po 24 měsících léčby revmatoidní artritidy (RA) v rutinní klinické praxi v Evropě a Kanadě.Všechny novinky