Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Dlouhodobá bezpečnost léčby abataceptem − integrovaná analýza klinických dat

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 19.4.2017

Dlouhodobá bezpečnost léčby abataceptem − integrovaná analýza klinických dat

Analýza německých autorů se zaměřila na bezpečnostní profil subkutánně podávaného abataceptu, cíleného léčiva užívaného v terapii revmatoidní artritidy.

Mechanismus účinku abataceptu

Cílená (biologická) léčba je v dnešní době pro léčbu revmatoidní artritidy nepostradatelná. Kromě anti-TNF-α léčiv jsou však k dispozici i látky s odlišným mechanismem účinku. Abatacept je rekombinantní molekula CTLA4 fúzovaná s částí Fc imunoglobulinu IgG1. Blokuje CD80/CD86–CD28 kostimulační signál mezi antigen prezentující buňkou a T lymfocytem a zabraňuje tak aktivaci, proliferaci, diferenciaci a přežívání T lymfocytů, čímž tlumí zánětlivý proces u onemocnění, u kterých T lymfocyty hrají důležitou úlohu a mezi něž patří právě revmatoidní artritida. Aktuálně abatacept představuje 2. linii léčby u pacientů, u kterých selhala imunosupresivní léčba methotrexátem. Dostupný je v lékové formě pro intravenózní podání.

Metodika analýzy a sledovaná populace

Integrovanou (poolovanou) analýzu bezpečnosti abataceptu ve dvojitě zaslepených i otevřených fázích 5 klinických studií publikoval výzkumný tým z Berlína. Autoři se zaměřili na novou formu tohoto léčiva, subkutánně podávaný abatacept, který byl hodnocen v klinických studiích fází II a III. Shromáždili údaje celkem o 1879 pacientech, jejichž léčba trvala průměrně 27,3 ± 9,1 měsíce. Důvodem přerušení byl nejčastěji nedostatečný účinek (86 osob; 4,6 %) a nežádoucí účinky (68 osob; 3,6 %). Incidence nežádoucích příhod byla vyjádřena jako počet událostí na 100 osoboroků, tedy počet událostí, který by nastal, pokud by bylo 100 osob léčeno 1 rok.

Výsledky

Incidence závažných infekcí činila 1,79 (95% CI 1,42−2,24), nejčastější byly pneumonie, infekce močových cest a gastroenteritida. Výskyt tuberkulózy byl vzácný. Incidence malignit dosáhla 1,32 (95% CI 1,01−1,72), nejčastěji šlo o solidní tumory s incidencí 0,69 (95% CI 0,48−0,99). Incidence autoimunitních chorob byla 1,37 (95% CI 1,06−1,78), nejčastějšími byly psoriáza s incidencí 0,33 (95% CI 0,20–0,56) a Sjögrenův syndrom s 0,24 (95% CI 0,13−0,44). Zaznamenány byly také reakce v místě podání, a to s incidencí 1,72 (95% CI 1,36–2,17).

Tyto události nastávaly především během prvních 6 měsíců léčby a měly mírnou či střední intenzitu. Jejich výskyt se během doby léčby nezvyšoval.

Závěr

Celkově byla léčba subkutánním abataceptem zhodnocena jako bezpečná a dobře tolerovaná, incidence závažných nežádoucích příhod byla nízká a při dlouhodobé léčbě nedocházelo k výskytu nových bezpečnostních signálů.

(pez)

Zdroje:

  1. Alten R., Kaine J., Keystone E. Long-term safety of subcutaneous abatacept in rheumatoid arthritis: integrated analysis of clinical trial data representing more than four years of treatment. Arthritis Rheumatol 2014; 66 (8): 1987−1997, doi: 10.1002/art.38687.
  2. Vencovský J. Abatacept v léčbě revmatoidní artritidy. Remedia 2007; 17 (5): 455−463. Dostupné na: www.remedia.cz/Clanky/Aktuality/Abatacept-v-lecbe-revmatoidni-artritidy/6-E-ir.magarticle.aspx

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost abataceptu u starších pacientů s RA

Prospektivní studie se zabývala rozdíly v účinnosti a bezpečnosti abataceptu mezi různými věkovými skupinami pacientů s revmatoidní artritidou (RA). V účinnosti nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinami, ale ukázalo se, že s věkem stoupá riziko vzniku infekcí v souvislosti s užíváním abataceptu.

Porovnání rizika vzniku infekcí spojených s podáváním jednotlivých látek ze skupiny biologických léčiv u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie zveřejněná v časopisu Arthritis & Rheumatology porovnávala riziko vzniku infekcí vyžadujících hospitalizaci u pacientů s revmatoidní artritidou (RA), kteří byli po předchozí biologické terapii léčeni další látkou ze skupiny biologických léčiv: etanerceptem, adalimumabem, infliximabem, golimumabem, certolizumabem, abataceptem, rituximabem nebo tocilizumabem.

Predikce radiologické progrese RA

V lékařské praxi se denně setkáváme se situacemi, ve kterých by se nám ze všeho nejvíce hodily jasnovidné schopnosti. V léčbě revmatoidní artritidy (RA) však přichází doba, kdy budeme moci budoucí průběh choroby částečně predikovat.Všechny novinky