Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Revmatická onemocnění

Shrnutí doporučených postupů ČRS pro léčbu revmatoidní artritidy z roku 2017

Shrnutí doporučených postupů ČRS pro léčbu revmatoidní artritidy z roku 2017

Česká revmatologická společnost ČLS JEP (ČRS) vydala na začátku roku 2017 nová doporučení pro farmakoterapii revmatoidní artritidy (RA). Reflektují doporučení American College of Rheumatology (ACR) z roku 2016 a Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) z roku 2017 zohledňující nové poznatky a systematické přehledové články. Nová doporučení rozšiřují původní doporučené postupy ČRS z roku 2010. Přinášíme jejich stručný souhrn.   celý článek
Specializace: revmatologie
Délka trvání onemocnění predikuje u pacientů s revmatoidní artritidou klinickou odpověď na podávání abataceptu

Délka trvání onemocnění predikuje u pacientů s revmatoidní artritidou klinickou odpověď na podávání abataceptu

Nedávno publikovaná studie amerických autorů ukázala, že u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) dosud neléčených biologickými chorobu modifikujícími léky (bDMARDs) souvisí délka trvání onemocnění v době zahájení podávání abataceptu s klinickou odpovědí na léčbu, a to jak s mírou snížení aktivity onemocnění, tak s dosažením remise.   celý článek
Specializace: revmatologie
Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Tuberkulóza (TBC) je jedním z 10 onemocnění s nejčastější úmrtností. U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je riziko onemocnění TBC 4× vyšší v porovnání s běžnou populací. Biologická (bDMARDs) a cílená (tDMARDs) chorobu modifikující léčba ovlivňují imunitní systém a tím zvyšují riziko onemocnění TBC u pacientů s RA. Toto riziko se u jednotlivých bDMARDs a tDMARDs liší – rozdíly zkoumala dlouhodobá studie probíhající na Tchaj-wanu.   celý článek
Specializace: revmatologie
Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Rozvoj cílené léčby přinesl významné pokroky v terapeutickém zvládání zánětlivých onemocnění, část pacientů však časem přestává na léčbu odpovídat. Jedním z důvodů selhávání terapie je imunogenita biologických léčiv – organismus pacienta začne proti léčivu vytvářet protilátky. Mezinárodní kolektiv autorů publikoval v časopisu BioDrugs rozsáhlé systematické review hodnotící imunogenitu léčiv proti zánětlivým onemocněním a její potenciální vliv na bezpečnost a účinnost terapie.   celý článek
Specializace: revmatologie
Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.   celý článek
Specializace: revmatologie
Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Detekce revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) v séru pacientů se často využívá jako diagnostický a prognostický nástroj v léčbě revmatoidní artritidy. Autoři předkládané mezinárodní observační studie analyzovali spojitost mezi RF a ACPA pozitivitou a účinností cílené léčby abataceptem.   celý článek
Specializace: revmatologie