Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Revmatická onemocnění

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Tuberkulóza (TBC) je jedním z 10 onemocnění s nejčastější úmrtností. U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je riziko onemocnění TBC 4× vyšší v porovnání s běžnou populací. Biologická (bDMARDs) a cílená (tDMARDs) chorobu modifikující léčba ovlivňují imunitní systém a tím zvyšují riziko onemocnění TBC u pacientů s RA. Toto riziko se u jednotlivých bDMARDs a tDMARDs liší – rozdíly zkoumala dlouhodobá studie probíhající na Tchaj-wanu.   celý článek
Specializace: revmatologie
Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Rozvoj cílené léčby přinesl významné pokroky v terapeutickém zvládání zánětlivých onemocnění, část pacientů však časem přestává na léčbu odpovídat. Jedním z důvodů selhávání terapie je imunogenita biologických léčiv – organismus pacienta začne proti léčivu vytvářet protilátky. Mezinárodní kolektiv autorů publikoval v časopisu BioDrugs rozsáhlé systematické review hodnotící imunogenitu léčiv proti zánětlivým onemocněním a její potenciální vliv na bezpečnost a účinnost terapie.   celý článek
Specializace: revmatologie
Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.   celý článek
Specializace: revmatologie
Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Účinnost cílené léčby v souvislosti s hladinou protilátek u revmatoidní artritidy

Detekce revmatoidního faktoru (RF) a protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) v séru pacientů se často využívá jako diagnostický a prognostický nástroj v léčbě revmatoidní artritidy. Autoři předkládané mezinárodní observační studie analyzovali spojitost mezi RF a ACPA pozitivitou a účinností cílené léčby abataceptem.   celý článek
Specializace: revmatologie
Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

V časopisu Clinical and Experimental Rheumatology byly nedávno publikovány výsledky studie mezinárodního týmu autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit setrvání pacientů na léčbě abataceptem i po 24 měsících léčby revmatoidní artritidy (RA) v rutinní klinické praxi v Evropě a Kanadě.   celý článek
Specializace: revmatologie
Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Blokátor kostimulačního systému aktivace T lymfocytů abatacept se používá u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Ukazuje se, že nemocní, kteří jsou při zahájení léčby séropozitivní na revmatoidní faktor (RF) a protilátku proti citrulinovaným proteinům (ACPA), lépe odpovídají na tuto léčbu. Nedávno vydaná studie předkládá data z reálného klinického využití abataceptu u pacientů, kterým cílená léčba dosud nebyla podávána.   celý článek
Specializace: revmatologie