Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

EFEKTY MASÁŽÍ NA PODKLADĚ DŮKAZŮ Z RECENTNÍCH STUDIÍ

Autoři: Uhlíř P.

Autoři - působiště: Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc vedoucí katedry prof. MUDr. J. Opavský, CSc.

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 4, pp. 208-213.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 177x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

Effects of Massage Demonstrated by Recent Studies

The article provides an overview of the effects of massage at various diagnoses and clinical states. The positive effects of massage on the human body are documented by many studies. It is advisable to indicate massage as a complementary procedure, or as a preparation for more specific and effective methods of therapy. A review of proven mass effects outlines a wide range of uses. The author of this article, however, sees methodological reserves in some experiments in which the massage was used. Therefore, he supports the view of some authors of meta-analyzes stressing the tightening of the methodologies of such thematic studies.

Keywords:
massage, effect, therapy, pain, Parkinson’s disease, hypertension


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Článek podává přehled o účincích masáže u různých diagnóz a klinických stavů. Pozitivní účinky masáže na lidský organismus jsou doloženy mnoha studiemi. Je vhodné indikovat masáž jako doplňkovou proceduru, popř. jako přípravu pro specifičtější a účinnější metody terapie. Přehled prokázaných efektů masáže nastiňuje široké možnosti jejího využití. Autor článku však spatřuje v některých experimentech, v nichž byla masáž použita, metodické rezervy. Proto podporuje názor některých autorů metaanalýz, zdůrazňujících zpřísnění metodik takto tematicky zaměřených vědeckých studií.

Klíčová slova:
masáž, efekt, terapie, bolest, Parkinsonova nemoc, hypertenze

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 3x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články