Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pulzová vlna v medicíně: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Referenční hodnoty karotidofemorální rychlosti šíření pulzové vlny

Specializace: farmaceutický asistent farmacie kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Pulzová vlna v medicíně

Vydáno: 10.10.2016

Referenční hodnoty karotidofemorální rychlosti šíření pulzové vlny

Jedním z významných markerů kardiovaskulárního rizika je arteriální rigidita. K jejímu posouzení se v běžné klinické praxi rutinně používá měření karotidofemorální rychlosti šíření pulzové vlny (PWV).

Měření karotidofemorální PWV je dnes zlatým standardem vyšetření tuhosti arterií, a to díky jednoduchosti provedení, spolehlivosti a velkému množství důkazů, které prokázaly souvislost PWV s incidencí kardiovaskulárních chorob nezávisle na přítomnosti tradičních rizikových faktorů u mnoha populací. Hodnocení arteriální tuhosti pomocí PWV se stalo součástí běžné klinické praxe, používá se ve velkých klinických studiích a v roce 2007 bylo zařazeno do doporučení ESH/ESC pro léčbu hypertenze.

Toto vyšetření bylo zavedeno dokonce dříve, než byly známy referenční hodnoty. Ty jako první stanovili v roce 2010 odborníci z Francie a Belgie. Využili kohortu 16 867 osob z 13 center v 8 evropských zemích. Při testování pozorovali, že PWV se zvyšuje s věkem a s hodnotou krevního tlaku (TK). Vliv TK na PWV byl nejvýraznější ve vyšších věkových kategoriích a naopak vliv vyššího věku byl nejmarkantnější ve skupinách s vyšším TK. Za normální hodnoty PWV byly stanoveny hodnoty naměřené v podskupině osob s optimálním krevním tlakem, bez přítomnosti kardiovaskulárního onemocnění a diabetu, které neužívaly antihypertenziva ani hypolipidemika (referenční populace, n = 1 455).

překlad:

  • years = roky
  • Optimal BP = optimální TK
  • Normal BP = normální TK
  • High normal BP = vysoký normální TK
  • Grade I HT = hypertenze 1. stupně
  • Grade II/III HT = hypertenze 2./3. stupně

(pez)

Zdroj: The Reference Values for Arterial Stiffness’ Collaboration. Determinants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: „establishing normal and reference values“. Eur Heart J 2010; 31 (19): 2338−2350, doi: 10.1093/eurheartj/ehq165.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky