Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pulzová vlna v medicíně: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pulzová vlna a její determinanty − stanovení referenčních hodnot

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Pulzová vlna v medicíně

Vydáno: 18.10.2016

Pulzová vlna a její determinanty − stanovení referenčních hodnot

Rychlost šíření pulzové vlny (PWV) je přímým měřítkem aortální tuhosti a stává se stále důležitějším parametrem v odhadu celkového kardiovaskulárního (KV) rizika. Užití této metody v klinické praxi limitovala absence referenčních hodnot. Rozsáhlá evropská studie publikovaná v roce 2010 se soustředila na determinanty ovlivňující PWV vzhledem k riziku rozvoje KV chorob a na stanovení referenčních hodnot PWV.

Úvod

PWV (pulse wave velocity) se měří pomocí speciálních přístrojů na principu tonometru, ultrasonografu či oscilometru. PWV charakterizuje míru rigidity příslušného úseku tepenného řečiště. Obecně se dá říci, že čím rychleji se tlaková vlna šíří, tím tužší je studovaná céva. Řada studií prokázala asociaci tepenné tuhosti s rizikem rozvoje KV chorob.

Zavedení PWV do rutinní klinické praxe bránila absence referenčních hodnot. Doporučení pro terapii hypertenze Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH) a Evropské společnosti pro kardiologii (ESC) z roku 2007 stanovilo fixní prahovou hodnotu PWV na 12 m/s. Tento výsledek se opíral o publikované epidemiologické studie, ale nebral v úvahu další determinanty, jež mohou hodnotu PWV ovlivnit. Tuto situaci změnila až rozsáhlá studie publikovaná v roce 2010.

Metodika

Údaje o PWV a dalších klinických parametrech byly shromážděny od 16 867 osob ze 13 klinických center 8 evropských zemích. Z nich bylo 11 092 bez zjevného KV onemocnění, bez diabetu a bez léčby antihypertenzivy nebo hypolipidemiky. Podskupina 1 455 osob s normální nebo optimální hodnotou krevního tlaku tvořila referenční skupinu pro hodnoty PWV. Účastníci byli stratifikováni podle dekády věku.

Referenční hodnoty PWV

Výsledky ukázaly, že normální hodnoty PVW rostou lineárně s věkem. V referenční skupině činila průměrná hodnota PWV u osob ve věku < 30 let 6,2 m/s, ve věku 30−39 let 6,5 m/s, ve věku 40−49 let 7,2 m/s, ve věku 50−59 let 8,3 m/s, ve věku 60−69 let 10,3 m/s a u osob starších 70 let 10,9 m/s.

Faktory ovlivňující PWV

Po korekci výsledků PWV na věk a tlak krve bylo zjištěno, že kouření a dyslipidémie nemají na hodnotu PWV významný vliv a pohlaví tuto hodnotu ovlivňuje zanedbatelně. Výrazný vliv na PWV měl věk a tlak krve. Pro ilustraci: ve věkové skupině 50−59 let v případě normálního tlaku krve činila průměrná hodnota PVW 8,3 m/s, při vyšších hodnotách normotenze činila 8,8 m/s, při hypertenzi I. stupně dosahovala 9,6 m/s a při hypertenzi II. a III. stupně pak 10,5 m/s. Hypertenze spolu s rostoucím věkem tak tvoří významné rizikové faktory ovlivňující hodnotu PWV.

(holi)

Zdroj: The Reference Values for Arterial Stiffness’ Collaboration. Determinants of pulse wave velocity in healthy people and in the presence of cardiovascular risk factors: 'establishing normal and reference values'. Eur Heart J 2010; 31 (19): 2338–2350, doi: 10.1093/eurheartj/ehq165.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Arteriální tuhost a její měření

Rychlost šíření pulzové vlny (PWV) je dnes základní metodou hodnocení arteriální tuhosti. Aortální PWV koreluje s kardiovaskulárním rizikem nezávisle na přítomnosti klasických rizikových faktorů. Měření PWV je součástí evropských i českých doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze.

Mechanismy arteriální tuhosti: k čemu dochází ve stěně tepny

Tuhnutí tepen je součástí procesu stárnutí. Postihne téměř každého jedince, avšak počátek a rychlost jeho nástupu jsou velmi individuální.

Měření rychlosti pulzové vlny v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob

Rychlost šíření pulzové vlny představuje základní metodu měření tuhosti tepenného systému. Tento údaj charakterizuje míru rigidity příslušného úseku tepenného řečiště. V posledních letech nabývá vyšetření rychlosti pulzové vlny na významu, protože se ukazuje, že tuhost tepen hraje důležitou roli při vzniku kardiovaskulárních nemocí.Všechny novinky