Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pulzová vlna v medicíně: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Arteriální tuhost a její měření

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Pulzová vlna v medicíně

Vydáno: 11.10.2016

Arteriální tuhost a její měření

Rychlost šíření pulzové vlny (PWV) je dnes základní metodou hodnocení arteriální tuhosti. Aortální PWV koreluje s kardiovaskulárním rizikem nezávisle na přítomnosti klasických rizikových faktorů. Měření PWV je součástí evropských i českých doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze.

Arteriální tuhost není ateroskleróza

Hovoříme-li o tepenné rigiditě, myslíme tím proces odlišný od aterosklerózy. Rozdíly jsou následující:

  • Ateroskleróza je nerovnoměrný proces lokalizovaný na určitý úsek cévy, zatímco zvýšená tepenná tuhost je difuzní změnou, k níž dochází především v centrálních tepnách.
  • Ateroskleróza je především patologií intimy, arteriální tuhost je lokalizována primárně v medii.
  • Ateroskleróza obvykle vede k zúžení cévy za vzniku distální ischemie, naproti tomu zvýšená tuhost vede k dilataci a snížení poddajnosti velkých cév.

Zesílení medie vede k rozšíření a prodloužení cévy. Ta má pak menší schopnost vypuzovat krev do periferie, což přispívá ke zvyšování centrálního systolického krevního tlaku (TK).

Ateroskleróza je v některých zemích velmi častá, jinde je zcela vzácná; naproti tomu věkové změny tepen jsou přítomné ve všech populacích.

Rychlost šíření pulzové vlny – základní metoda měření

PWV vyjadřuje míru rigidity příslušného úseku tepny: čím tužší stěna, tím rychleji se pulzová vlna šíří. Lze ji měřit buď sonograficky, nebo sfygmometricky. Častější je druhý způsob, při kterém se měří vzdálenost dvou míst na povrchu těla (například při měření tuhosti aorty vzdálenost tepu na krkavici a na stehenní tepně) a zjistí se časový posun vln mezi těmito dvěma místy. Při hodnocení je třeba vzít v úvahu aktuální tlak – vysoký tlak krve zvyšuje rigiditu tepny. 

Praktické využití

Aortální rigidita je dnes vnímána jako orgánová komplikace hypertenze, proto společná doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti z roku 2007 zahrnula měření PWV vlny mezi doporučená vyšetření a postoj České společnosti pro hypertenzi je identický.

V klinické praxi může být vyšetření přínosné především v těchto situacích:

  • u nemocných s hraničními hodnotami krevního tlaku, kde může přispět k rozhodnutí o zahájení soustavné léčby, 
  • u těžkých hypertoniků,
  • u diabetiků,
  • u osob s chronickým renálním selháním k mapování orgánových komplikací.

Arteriální tuhost příznivě ovlivňuje podávání inhibitorů ACE, statinů, nitrátů a některých antidiabetik, omezení příjmu soli a mírná konzumace alkoholu. Ukázalo se, že lze arteriální tuhost ovlivnit i nezávisle na změně krevního tlaku.

(pez)

Zdroje: 
1. Zieman S. J., Melenovsky V., Kass D. A. Mechanisms, pathophysiology, and therapy of arterial stiffness. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2005; 25 (5): 932−943.
2. Filipovský J. Měření tepenné tuhosti v kardiovaskulární medicíně. Lékařské listy 2009; 58 (19): 32−33.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mechanismy arteriální tuhosti: k čemu dochází ve stěně tepny

Tuhnutí tepen je součástí procesu stárnutí. Postihne téměř každého jedince, avšak počátek a rychlost jeho nástupu jsou velmi individuální.

Měření rychlosti pulzové vlny v prevenci a terapii kardiovaskulárních chorob

Rychlost šíření pulzové vlny představuje základní metodu měření tuhosti tepenného systému. Tento údaj charakterizuje míru rigidity příslušného úseku tepenného řečiště. V posledních letech nabývá vyšetření rychlosti pulzové vlny na významu, protože se ukazuje, že tuhost tepen hraje důležitou roli při vzniku kardiovaskulárních nemocí.

Referenční hodnoty karotidofemorální rychlosti šíření pulzové vlny

Jedním z významných markerů kardiovaskulárního rizika je arteriální rigidita. K jejímu posouzení se v běžné klinické praxi rutinně používá měření karotidofemorální rychlosti šíření pulzové vlny (PWV).Všechny novinky