Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Zvyšuje biologická léčba psoriázy riziko závažných infekcí?

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 14.12.2016

Zvyšuje biologická léčba psoriázy riziko závažných infekcí?

Pacientům s rezistentní psoriázou přináší biologická léčba novou naději. Je však tato terapie bezpečná? Můžeme očekávat více infekčních komplikací?

Úvod

Biologická léčba je indikována u středně těžké až těžké plakové psoriázy a psoriatické artritidy v případech nedostatečné odpovědi na klasickou systémovou léčbu. Účinnost biologické léčby byla potvrzena několika studiemi (PHOENIX 1 a 2, SPIRIT aj.). Hodnocení tolerance je však složitější s ohledem na relativně malou četnost nežádoucích účinků, zejména těch závažných. Jednoznačnou odpověď na otázku bezpečnosti lze získat na základě údajů od velkého počtu léčených pacientů. Například BIOBADADERM je španělský registr nežádoucích účinků systémové léčby v dermatologii, který od roku 2008 sdružuje data ze 12 specializovaných pracovišť.

Metodika studie

Recentní studie vycházející z registru BIOBADADERM hodnotí údaje celkem 2153 pacientů a je zaměřena na výskyt infekcí v průběhu klasické a biologické systémové léčby psoriázy. Výzkum zahrnuje následující léčivé přípravky:

  • acitretin,
  • cyklosporin,
  • methotrexát,
  • infliximab,
  • etanercept,
  • adalimumab,
  • ustekinumab,
  • kombinace: adalimumab + methotrexát, ustekinumab + methotrexát.

Hodnocen byl poměr rizika dané léčebné modality ve srovnání s methotrexátem v monoterapii, a to s ohledem na celkový výskyt všech infekcí, závažné infekční nežádoucí účinky a rekurentní infekce.

Výsledky

Celkový výskyt infekcí byl signifikantně vyšší při léčbě kombinací adalimumab + methotrexát (poměr rizik RR = 2,13), také při terapii infliximabem (RR = 1,71), cyklosporinem (RR = 1,58), při kombinaci ustekinumab + methotrexát (RR = 1,56) a při aplikaci etanerceptu (RR = 1,34).

Pokud se jedná o závažné infekční komplikace, významně vyšší výskyt byl zaznamenán u kombinace adalimumabu s methotrexátem (RR = 3,28) a u cyklosporinu (RR = 3,12).

Pacienti léčení kombinací adalimumab + methotrexát měli rovněž signifikantně vyšší riziko recidiv infekcí (RR = 4,33).

Ostatní léčebné modality (adalimumab v monoterapii, ustekinumab v monoterapii) vykazovaly srovnatelný výskyt infekčních nežádoucích účinků jako léčba methotrexátem.

Závěr

Uvedená práce sice naznačuje vyšší výskyt infekcí a/nebo jejich recidiv při léčbě infliximabem či kombinací adalimumabu s metotrexátem, nicméně výskyt závažných infekcí je vyšší právě jen u kombinace adalimumab + methotrexát a je obdobný jako u cyklosporinu. Ostatní hodnocené účinné látky, ať už v monoterapii, nebo v kombinaci, riziko závažných infekčních komplikací nezvyšují.

(thr)

Zdroj: Dávila-Seijo P., Dauden E., Descalzo M. A. et al. Infections in moderate-to-severe psoriasis patients treated with biological drugs compared to classic systemic drugs: findings from the BIOBADADERM registry. J Invest Dermatol 2016 Sep 24, doi: 10.1016/j.jid.2016.08.034 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psoriatická artritida: selhání anti-TNF-α léčby může vyřešit ustekinumab

Při zahájení biologické léčby psoriatické artritidy jsou nejčastější volbou anti-TNF-α preparáty, ale nezřídka se setkáváme s kontraindikacemi nebo selháním této terapie. Jednou z hlavních možností, které můžeme v takovém případě zvolit, je ustekinumab.

Imunitní mechanismy v patofyziologii a léčbě psoriázy

V pozadí rozvoje psoriázy stojí komplexní imunitní děje a patofyziologické mechanismy. Znalost těchto dějů umožňuje zasáhnout do cílových struktur chorobného procesu a vyvíjet nová léčiva na bázi imunoterapie. Léčebné působení přitom směřuje od imunosuprese k imunomodulaci.

Aktuální doporučení pro biologickou léčbu psoriázy

Před 12 lety byla u psoriázy poprvé použita cílená terapie a v českém registru BIOREP jsou o ní shromažďovány údaje již více než 7 let. Článek prof. Petra Arenbergera a kolegů přináší recenzované shrnutí současných doporučení, která vycházejí z posledních zahraničních dermatologických a revmatologických guidelines.Všechny novinky