Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Vnímání úspěšnosti léčby psoriázy očima pacienta a lékaře

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 14.12.2016

Vnímání úspěšnosti léčby psoriázy očima pacienta a lékaře

V USA proběhla rozsáhlá retrospektivní analýza spokojenosti pacientů a lékařů s léčbou psoriázy. Zkoumání proběhlo na základě dat z průzkumu zaměřeného na psoriázu Psoriasis Disease Specific Programme, prováděného společností Adelphi. Cílem bylo porovnání názoru pacientů a lékařů na léčbu. Podle autorů studie se jedná o první analýzu tohoto typu.

Princip a metodika hodnocení

Lékaři a pacienti nezávisle na sobě hodnotili spokojenost či nespokojenost s léčbou psoriázy. Jejich postoj k léčbě mohl mít dva výstupy. Shodný postoj = pacient i lékař se vyjádřili k úspěšnosti léčby stejně. Neshoda = pacient a lékař hodnotili spokojenosti s léčbou odlišně.

Lékaři vycházeli z informací o průběhu léčby a ze závažnosti symptomů. Pacienti hodnotili kvalitu života s ohledem na zdraví (HRQOL), dermatologický index kvality života (DLQI) a produktivitu práce pomocí indexu pracovní aktivity a produktivity (WPAI).

V rámci HRQOL pacienti hodnotí tyto faktory:

 • mobilita,
 • péče o sebe sama,
 • každodenní aktivity,
 • bolest/nepohodlí,
 • úzkost/deprese.

DLQI zahrnuje tyto kategorie:

 • symptomy a pocity,
 • každodenní aktivity,
 • volný čas,
 • škola a zaměstnání,
 • osobní vztahy,
 • léčba.

V rámci WPAI se hodnotí:

 • délka absence v zaměstnání,
 • neplnohodnotně strávený čas v zaměstnání,
 • celkové narušení pracovního života,
 • narušení ostatních aktivit.

Výsledky analýzy

Své hodnocení poskytlo 627 dvojic pacient – lékař a 81,7 % z nich mělo na léčbu shodný názor. U 18,3 % dvojic se vnímání léčby ve smyslu spokojenosti s výsledky lišilo. Konsenzus lékaře a pacienta ve vnímání úspěšnosti léčby je považován za důležitý aspekt terapie, který přispívá k úspěšnému dodržování léčebného plánu.

Shoda byla definována jako hodnocení, kdy pacient i lékař vyjádřili oba buď spokojenost, nebo nespokojenost. V této skupině převažovala kombinace spokojený pacient a spokojený lékař (84,6 %) nad variantou nespokojený pacient a nespokojený lékař.

Neshoda znamenala hodnocení, kdy pacient byl spokojen a lékař nikoliv, nebo pacient byl nespokojen, zatímco lékař ano. V rámci neshodujících se dvojic byla častější kombinace nespokojený lékař a spokojený pacient (70,4 %) než naopak. To naznačuje, že nemocní mohou mít menší očekávání od léčby než lékaři. Někteří pacienti ani nemusejí mít povědomí o výsledcích, kterých lze léčbou dosáhnout. Zde vzniká pro lékaře prostor k edukaci pacientů.

Diskuse

Neshoda mezi pacientem a lékařem může podle autorů analýzy svědčit o jejich nedostatečné komunikaci a může negativně ovlivňovat úspěšnost léčby. Je možné, že pacienti, kteří pociťují zásadní dopad choroby na kvalitu života či produktivitu práce, nesdělují tyto poznatky svým lékařům v dostatečné míře.

Závěr

Efektivní komunikace mezi lékaři a pacienty je zásadní jak pro průběh léčby, tak i pro dosažení výsledků. Lékaři by měli brát v potaz kromě symptomů psoriázy rovněž kvalitu života, jak ji udávají pacienti. V úvahu připadá jak formální hodnocení (například formou DLQI), tak i neformální diskuse na dané téma.

(pak)

Zdroj: Korman N. J. et al. Satisfaction with current psoriasis treatment: misalignment between physician and patient perceptions. Dermatol Online J 2016 Jul 15; 22 (7), pii: 13030/qt7405k1nn.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psoriatická artritida: selhání anti-TNF-α léčby může vyřešit ustekinumab

Při zahájení biologické léčby psoriatické artritidy jsou nejčastější volbou anti-TNF-α preparáty, ale nezřídka se setkáváme s kontraindikacemi nebo selháním této terapie. Jednou z hlavních možností, které můžeme v takovém případě zvolit, je ustekinumab.

Imunitní mechanismy v patofyziologii a léčbě psoriázy

V pozadí rozvoje psoriázy stojí komplexní imunitní děje a patofyziologické mechanismy. Znalost těchto dějů umožňuje zasáhnout do cílových struktur chorobného procesu a vyvíjet nová léčiva na bázi imunoterapie. Léčebné působení přitom směřuje od imunosuprese k imunomodulaci.

Aktuální doporučení pro biologickou léčbu psoriázy

Před 12 lety byla u psoriázy poprvé použita cílená terapie a v českém registru BIOREP jsou o ní shromažďovány údaje již více než 7 let. Článek prof. Petra Arenbergera a kolegů přináší recenzované shrnutí současných doporučení, která vycházejí z posledních zahraničních dermatologických a revmatologických guidelines.Všechny novinky