Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 14.12.2016

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Psoriatická artritida (PsA) je zánětlivé onemocnění struktur pohybového aparátu. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny manifestace onemocnění, což se však ne vždy daří.

Ztráta léčebné odpovědi

Biologická léčba pomocí inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), která je indikovaná po selhání konvenčních syntetických chorobu modifikujících léků (DMARDs), je schopna pokrýt většinu klinických manifestací PsA. Nicméně 40–60 % pacientů při užívání prvního preparátu ukončí terapii kvůli nežádoucím účinkům nebo sníženému terapeutickému efektu po 3 letech léčby.

Tuto situaci lze řešit třemi způsoby:
a) přidáním syntetického chorobu modifikujícího léku,
b) změnou původního léku za jiný inhibitor TNF-α,
c) indikací léku s jiným mechanismem účinku. 

Přidání methotrexátu

Přidání methotrexátu ke stávajícímu inhibitoru TNF-α může u nemocných s PsA zlepšit léčebnou odpověď kožního syndromu, zpomalit rentgeno­vou progresi, napomoci setrvání na léčbě u pacientů, kteří pře­rušili léčbu z důvodu nežádou­cích účinků, či prodloužit setr­vání na léčbě infliximabem (nikoli však etanerceptem), ale nezlep­ší odpověď z hlediska kloubního posti­žení. 

Změna biologického léku za jiný inhibitor TNF-α

Efekt switche sledovalo více studií, nejpřínosnější je patrně dánská studie Danbio. Ta sledova­la odpověď na terapii u pacientů, kteří zůstali na původní léčbě nebo měnili lék jednou či dvakrát. Výsledky ukázaly postupný pokles léčeb­né odpovědi, jenž kopíroval po­čet switchů – čím více jich proběhlo, tím horší odpověď. 

Výměna za lék s jiným mechanismem účinku

Třetí možností řešení neefektivní odpovědi na léčbu pomocí inhibitorů TNF-α je výměna původního léku za přípravek s ji­ným mechanismem účinku. Důležitou roli v rozvoji PsA totiž hraje nejen TNF-α, na který cílí většina biologických léčiv indikovaných v terapii PsA, ale i další složky imunitního systému. Patří sem například interleukiny 12 a 23 (IL-12/IL-23) a interleukin 17 (IL-17). Jejich inhibitory tvoří novou skupinu léků na PsA. 

Ustekinumab

Největší zkušenosti jsou zatím s ustekinumabem (plně humánní monoklonální protilátka IgG s afinitou k IL-12/IL-23). Bezpečnost a účinnost usteki­numabu byla prokázána ve studiích PSUMMIT 1 a PSUMMIT 2. Ustekinumab vykazuje delší setrvání pacientů na léčbě a nižší frekvenci jejího přerušení u nemocných léčených ustekinumabem v 1. linii (bez předchozí terapie inhibitorem TNF-α) ve srovnání s etanerceptem, infliximabem či adalimumabem. Tento trend přetrvává i ve 2. druhé, respektive 3. linii. 

Závěr

Zdá se, že terapeutický potenciál inhibitorů TNF-α je vyčerpán. Pozornost se proto obrací na léky s jiným mechanismem účinku. Vedle ustekinumabu je to například secukinumab, apremilast či ixekizumab. Nové poznatky ovlivnily aktuální doporučení GRAPPA a EULAR a odrazí se i v doporučeních České revmatologické společnosti ČLS JEP.

(ask)

Zdroj: Štolfa J. Jak postupovat u pacientů s psoriatickou artritidou po selhání anti-TNF. Acta Medicinae 2016; 5 (7): 27−32.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Psoriatická artritida: selhání anti-TNF-α léčby může vyřešit ustekinumab

Při zahájení biologické léčby psoriatické artritidy jsou nejčastější volbou anti-TNF-α preparáty, ale nezřídka se setkáváme s kontraindikacemi nebo selháním této terapie. Jednou z hlavních možností, které můžeme v takovém případě zvolit, je ustekinumab.

Imunitní mechanismy v patofyziologii a léčbě psoriázy

V pozadí rozvoje psoriázy stojí komplexní imunitní děje a patofyziologické mechanismy. Znalost těchto dějů umožňuje zasáhnout do cílových struktur chorobného procesu a vyvíjet nová léčiva na bázi imunoterapie. Léčebné působení přitom směřuje od imunosuprese k imunomodulaci.

Aktuální doporučení pro biologickou léčbu psoriázy

Před 12 lety byla u psoriázy poprvé použita cílená terapie a v českém registru BIOREP jsou o ní shromažďovány údaje již více než 7 let. Článek prof. Petra Arenbergera a kolegů přináší recenzované shrnutí současných doporučení, která vycházejí z posledních zahraničních dermatologických a revmatologických guidelines.Všechny novinky