Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Ustekinumab v léčbě aktivní psoriatické artritidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 11.4.2016

Ustekinumab v léčbě aktivní psoriatické artritidy

V indikaci středně závažné a závažné psoriázy a psoriatické artritidy bylo v minulém roce schváleno nové biologické léčivo na bázi inhibitoru interleukinů 12 a 23 (IL-12/IL-23) – ustekinumab (Stelara).

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé onemocnění postihující pohybový aparát, časté jsou i mimokloubní projevy. Kožní postižení u PsA je velmi různorodé – od těžkých forem až po diskrétní léze. Aktivní a neléčená PsA vede k nezvratnému poškození kloubního aparátu spojenému s postupnou ztrátou soběstačnosti a zvýšením morbidity i mortality.

Terapie PsA vyžaduje multidisciplinární přístup s těsnou spoluprací revmatologa a dermatologa k zajištění remise kloubních i kožních projevů onemocnění. Zahrnuje tedy léčbu jak kloubních, tak kožních příznaků a je zaměřena na kontrolu zánětlivé aktivity, zmírnění příznaků a zabránění strukturálnímu poškození.

V úvodu terapie se využívají nesteroidní antirevmatika (NSA), při jejich selhání pak chorobu modifikující léky (DMARDs) – např. methotrexát (MTX). Další skupinu tvoří biologická léčiva. Cílená biologická terapie zahrnuje převážně monoklonální protilátky inhibující prozánětlivé vybrané cytokiny (TNF-α, interleukiny 12, 17, 22 a, 23).

O ustekinumabu

Ustekinumab je lidská monoklonální protilátka inhibující funkci interleukinů 12 a 23. Léčivo se podává subkutánně, úvodní dávka v týdnu 0 je následována dávkou v týdnu 4 a dále se pokračuje s aplikací každých 12 týdnů. Klinické studie PHOENIX 1 a 2 prokázaly efekt ustekinumabu na kožní i mimokožní manifestace psoriázy, včetně dobrého účinku na postižení muskuloskeletálního systému. Studie PSUMMIT 1 a 2 pak u pacientů s psoriatickou artritidou potvrdily účinné terapeutické vlastnosti ustekinumabu z hlediska navození rychlé terapeutické odpovědi při dobrém ověřeném bezpečnostním profilu a umožnily registraci v této indikaci. Bylo prokázáno, že ustekinumab zlepšuje známky a příznaky, fyzické funkce a se zdravím související kvalitu života a redukuje rychlost progrese periferního poškození kloubů u dospělých pacientů s aktivní PsA. Ustekinumab je indikován u aktivní PsA dospělých při nedostatečné odpovědi na DMARDs. Podávat jej lze jak v kombinaci s methotrexátem, tak i v monoterapii.

(ask)

Zdroj: Ciferská H., Štolfa J. Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy. Dermatologie pro praxi 2015; 9 (3): 99–103.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Ustekinumab byl nově schválen pro léčbu psoriatické artritidy (PsA). Následující článek shrnuje výsledky recentních klinických hodnocení testujících účinnost tohoto nadějného biologického preparátu v nové indikaci.

Co dělat, pokud u pacienta s psoriatickou artritidou selžou inhibitory TNF-α

Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které postihuje kromě synoviální membrány kloubů i šlachy, měkké tkáně prstů a samozřejmě i kůži a její adnexa. Její léčba je proto obtížná, protože by v ideálním případě měla obsáhnout všechny tyto projevy. Tíže postižení jednotlivých systémů spolu přitom nemusí korelovat. Při výběru terapie je primárním kritériem postižení pohybového aparátu a kůže.

Perzistence pacientů s psoriázou na biologické léčbě – výsledky studie PSOLAR

Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR) je mezinárodní observační klinická studie, která je zaměřena na dlouhodobou bezpečnost systémových a biologických léčiv u 12 095 pacientů s psoriázou. Američtí a kanadští autoři se ve své práci zaměřili na faktory ovlivňující přetrvávání a na srovnání délky perzistence na léčbě jednotlivými biologickými léčivy u pacientů s psoriázou.Všechny novinky