Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 12.12.2017

Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

Studie italských autorů probíhající ve čtyřech klinických a univerzitních pracovištích se zabývala účinností cílených léčiv v léčbě psoriázy. Reagovala tak na nedostatek klinických dat, analýz a přímých srovnání použití různých cílených léčiv u pacientů v běžné klinické praxi.

Metodika studie

Účelem prezentované studie bylo porovnat účinnost cílených léčiv u pacientů s psoriázou / psoriatickou artritidou. Do výzkumu bylo zařazeno celkem 255 pacientů léčených adalimumabem, etanerceptem a ustekinumabem po dobu nejméně 16 týdnů. Byla hodnocena odpověď PASI 90/100 (Psoriasis Area and Severity Index), tj. zlepšení stavu o 90 či 100 % oproti stavu před léčbou, a dále byla sledována doba potřebná k dosažení odpovědi PASI 90/100. K vyhodnocení vlivu lokalizace psoriázy na dosažení odpovědi PASI 100 byla použita logistická regrese.

Výsledky

Z hlediska parametru PASI 90 nebyl pozorován žádný statisticky významný rozdíl mezi etanerceptem a ustekinumabem (65,5 vs. 55,4 %), zatímco u pacientů léčených adalimumabem byla pozorována výraznější terapeutická odpověď ve srovnání s ustekinumabem (71,6 vs. 55,4 %; p = 0,02). Více pacientů dosáhlo úplné remise (odpověď PASI 100) při léčbě adalimumabem oproti léčbě etanerceptem (65,7 vs. 23,0 %; p < 0,001) nebo ustekinumabem (65,7 vs. 44,6 %; p = 0,003). Nemocní léčení adalimumabem dosáhli odpovědi PASI 90 statisticky významně dříve oproti ustekinumabu nebo etanerceptu.

Odpovědi PASI 100 bylo po 3 měsících dosaženo přibližně u 43 % pacientů léčených adalimumabem a ustekinumabem oproti 14,3 % u nemocných, jimž byl aplikován etanercept. Po 6 měsících se tyto hodnoty zvýšily na 92,5 % (adalimumab), 85,4 % (ustekinumab) a 35,7 % (etanercept). Psoriatické postižení nehtů nebo genitální psoriáza vykazovaly nesignifikantní trend spojení s vyšší šancí dosáhnout odpověď PASI 100. 

(norg)

Zdroj: Carrera C. G., Dapavo P., Malagoli P. et al. PACE study: real-life PASI 100 response with biological agents in moderate-severe psoriasis. J Dermatolog Treat 2017 Nov 10; 1–6, doi: 10.1080/09546634.2017.1395805 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv psoriázy na mentální stav pacientů

Psoriáza je chronické onemocnění výrazně ovlivňující kvalitu života pacientů. Vedle kožní manifestace může postihovat také klouby ve formě psoriatické artritidy a dále se u těchto pacientů ve zvýšené míře vyskytují poruchy metabolismu (diabetes, obezita) a kardiovaskulární onemocnění. Méně známé jsou psychiatrické projevy psoriázy, především častější výskyt deprese a zvýšené riziko suicidia. Pro klinickou praxi je v terapii psychiatrických projevů psoriázy zásadní identifikace rizikových pacientů.

Nežádoucí příhody vedoucí k vysazení systémové léčby psoriázy

Pacientské registry poskytují cenná data o dlouhodobé bezpečnosti léčby psoriázy. Autoři nedávno publikované kohortové studie se zaměřili na nežádoucí účinky, kvůli nimž došlo k vysazení systémové (cílené i klasické) léčby středně těžké až těžké psoriázy.

Čeští pacienti se závažnou psoriázou – data z národního registru BIOREP

Jaké jsou charakteristiky českých pacientů se závažnou psoriázou ve srovnání s nemocnými ze západní Evropy? Kolektiv dermatologů z Prahy a Plzně popsal rozsáhlý soubor pacientů na základě národního registru BIOREP. Výsledky byly publikovány v International Journal of Dermatology v dubnu 2017.Všechny novinky