Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Psoriatická artritida: selhání anti-TNF-α léčby může vyřešit ustekinumab

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 16.11.2016

Psoriatická artritida: selhání anti-TNF-α léčby může vyřešit ustekinumab

Při zahájení biologické léčby psoriatické artritidy jsou nejčastější volbou anti-TNF-α preparáty, ale nezřídka se setkáváme s kontraindikacemi nebo selháním této terapie. Jednou z hlavních možností, které můžeme v takovém případě zvolit, je ustekinumab.

Základní léčebné možnosti

Psoriáza je komplexní onemocnění, které postihuje především pohybový aparát a kůži. Její projevy se různí a intenzita symptomů není vždy ve všech postižených systémech rovnoměrná. Mezi základní léčebné možnosti patří:

  1. Nesteroidní antirevmatika, která jsou lékem první volby u lehké psoriatické artritidy, ale kožní projevy mohou i zhoršit.
  2. Chorobu modifikující léky (například methotrexát a cyklosporin A) – všechny různou měrou ovlivňují příznivě artritidu, ale daktylitidu jen zčásti a entezitidu a axiální postižení prakticky vůbec.
  3. Biologická (cílená) léčba, a to jednak anti-TNF-α, jednak inhibitory dalších cytokinů. Biologika zlepšují jak veškeré klinické parametry, tak i kvalitu života pacientů, ale velká část léčených osob terapii přeruší z důvodu nežádoucích účinků nebo sekundárního selhání po 3 letech léčby.

Postup při selhání léčby inhibitorem TNF-α

Pokud dojde k selhání léčby, máme 3 základní možnosti, jak pokračovat:

  • přidáním chorobu modifikujícího léčiva, například methotrexátu;
  • změnou původního léčiva za jiný inhibitor TNF-α, zde je však třeba počítat s tím, že s rostoucím počtem switchů může klesat léčebná odpověď;
  • indikací biologika s jiným mechanismem účinku − zde se dostávají ke slovu inhibitory interleukinů 12, 23 a 17.

Ze skupiny inhibitorů interleukinů jsou zatím největší zkušenosti s ustekinumabem. Jeho léčebná odpověď je srovnatelná s anti-TNF-α, ačkoli u pacientů v minulosti exponovaných anti-TNF-α je nižší. U nemocných, kterým byl ustekinumab nasazen bez předchozí léčby pomocí anti-TNF-α, bylo pozorováno delší setrvání na léčbě a nižší frekvence přerušení ve srovnání s etanerceptem, infliximabem a adalimumabem.

Závěr

Pokud se rozhodneme pro biologickou terapii, prvním léčivem a první náhradou po sekundárním selhání bude pravděpodobně anti-TNF-α preparát. Tento postup volíme s vědomím, že výsledkem bude o něco nižší, ale stále dostatečná účinnost. Inhibitory interleukinů nabízí opět o něco nižší účinek, ale podáváme je u těch pacientů, kde byly anti-TNF-α primárně neúčinné nebo jejich podání brání příliš vysoké riziko infekcí. Ustekinumab by vzhledem ke své bezpečnosti mohl být indikován v 1. linii tam, kde není vhodné jiné biologikum.

(pez)

Zdroj: Štolfa J. Jak postupovat u pacientů s psoriatickou artritidou po selhání anti-TNF. Acta Medicinae 2016; 5 (7): 27−32.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aktuální doporučení pro biologickou léčbu psoriázy

Před 12 lety byla u psoriázy poprvé použita cílená terapie a v českém registru BIOREP jsou o ní shromažďovány údaje již více než 7 let. Článek prof. Petra Arenbergera a kolegů přináší recenzované shrnutí současných doporučení, která vycházejí z posledních zahraničních dermatologických a revmatologických guidelines.

Doporučení pro farmakologickou léčbu PsA

Od vydání posledních doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro léčbu psoriatické artritidy (PsA) v roce 2012 se objevily nové důkazy a nové léčivé látky. Na základě systematického posouzení publikovaných prací proto byla formulována jejich aktualizovaná verze.

Deset let zkušeností s biologickou léčbou psoriázy

Biologická léčba byla u psoriázy poprvé použita v roce 2004. Od té doby bylo publikováno velké množství dat o této cílené terapii a byly vydány různé národní i mezinárodní doporučené postupy. Doporučení se obecně shodují v tom, že biologická léčba je vzhledem ke své nákladnosti vhodná pouze pro závažná onemocnění, u nichž selhala standardní systémová terapie.Všechny novinky