Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Perzistence pacientů s psoriázou na biologické léčbě – výsledky studie PSOLAR

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 27.11.2015

Perzistence pacientů s psoriázou na biologické léčbě – výsledky studie PSOLAR

Psoriasis Longitudinal Assessment and Registry (PSOLAR) je mezinárodní observační klinická studie, která je zaměřena na dlouhodobou bezpečnost systémových a biologických léčiv u 12 095 pacientů s psoriázou. Američtí a kanadští autoři se ve své práci zaměřili na faktory ovlivňující přetrvávání a na srovnání délky perzistence na léčbě jednotlivými biologickými léčivy u pacientů s psoriázou.

Přetrvávání pacientů na léčbě ovlivňuje celá řada faktorů, např. účinnost léčby, její bezpečnost a tolerance pacientem, cena léčby, výsledná kvalita života nemocného apod. Délka léčby daným preparátem byla ve studii hodnocena jako čas mezi prvním užitím léku a ukončením léčby, výměnou za jiný preparát (stop/switch), eventuálně vyjmutím z registru nebo ukončením observační fáze studie. Analýza byla provedena zvlášť pro 1., 2. a 3. linii léčby. Spolu s délkou expozice byly hodnoceny i věk, pohlaví, etnikum, BMI, výskyt psoriázy v rodině, kuřácký status, konzumace alkoholu, délka trvání onemocnění psoriázou, skóre Physician Global Assessment (PGA), přítomnost psoriatické artritidy, současné užívání metotrexátu, typ pojištění a předchozí léčba.

Z výsledků práce plyne, že ustekinumab (n = 1833) a adalimumab (n = 1303) užívalo více pacientů než etanercept (n = 537) a infliximab (n = 327). Mezi pacienty bez předchozí zkušenosti s biologickou léčbou byl v 1. linii nejčastěji volen adalimumab (36 %) následovaný ustekinumabem (32 %). Důvody pro stop/switch byly u jednotlivých léčiv podobné. S delší perzistencí na léčbě bylo asociováno mužské pohlaví a příslušnost k evropské populaci. Se sníženou perzistencí byla naopak spojená léčba infliximabem, adalimumabem a etanerceptem (ve srovnání s ustekinumabem) a současná léčba metotrexátem.

Pacienti léčení ustekinumabem, kteří dříve neužívali jiná biologická léčiva, vykazovali signifikantně delší perzistenci než pacienti na antiTNF terapii (infliximab, adalimumab a etanercept). Lepší perzistenci vykazoval ustekinumab i u pacientů, kteří již v minulosti biologickou léčbu psoriázy absolvovali. Mezi nemocnými s psoriatickou artritidou (PsA) bez předchozí zkušenosti s biologickou léčbou vykazoval ustekinumab signifikantně lepší perzistenci než etanercept. I mezi pacienty s PsA, kteří byli již dříve léčeni biologickými léčivy, vykazoval ustekinumab delší perzistenci než antiTNF terapie. Výsledky je nutné ještě zkorelovat s ohledem na účinnost léčby.

(epa)

Zdroj: Menter A., Papp K., Krueger G. G. et al. Persistence of biologic therapy in psoriatic disease: results from the psoriasis longitudinal assessment and registry (PSOLAR). Ann Rheum Dis 2015; 74 (Suppl. 2): 863.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biologická léčba psoriázy a riziko reaktivace latentní tuberkulózy

Užití biologické léčby u pacientů s psoriázou je spojeno se zvýšeným rizikem či reaktivací infekcí. Zvlášť závažné je riziko reaktivace latentní tuberkulózy. Dosavadní poznatky a výsledky klinických studií naznačují, že toto riziko je ve srovnání s látkami blokujícími TNF-α nižší u ustekinumabu, protilátky vůči IL-12/IL-23, a to z důvodu vyšší selektivity jeho účinku.

Léčba psoriatické artritidy po selhání terapie inhibitory TNF-α

Psoriatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů a dalších částí pohybového systému manifestované u nemocných s psoriázou. Inhibitory TNF-α (TNFi) patří již standardně do schématu léčby pacientů, u kterých selže léčba konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími léky (csDMARDs).

Léčba psoriázy v dětském věku

Psoriáza je autoimunitní onemocnění, které se může manifestovat již v dětském věku nebo v adolescenci. Moderní trendy v léčbě dětské a adolescentní populace zahrnují jak lokální aplikaci léčiv, tak i terapii systémovou a rovněž aplikaci přípravků biologické léčby u případů rezistentních ke konvenční terapii.Všechny novinky