Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Deset let zkušeností s biologickou léčbou psoriázy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 28.6.2016

Deset let zkušeností s biologickou léčbou psoriázy

Biologická léčba byla u psoriázy poprvé použita v roce 2004. Od té doby bylo publikováno velké množství dat o této cílené terapii a byly vydány různé národní i mezinárodní doporučené postupy. Doporučení se obecně shodují v tom, že biologická léčba je vzhledem ke své nákladnosti vhodná pouze pro závažná onemocnění, u nichž selhala standardní systémová terapie.

Psoriáza je v současnosti považována za chronické systémové zánětlivé onemocnění s účastí TH1 a TH17 buněk a vysokou expresí prozánětlivých cytokinů (TNF-α, IFN-γ, IL-12, IL-17, IL-23) a jejich receptorů. Ložisková psoriáza postihuje 2−3 % populace, 80 % nemocných má pouze mírné až středně těžké postižení.

Mírné formy onemocnění lze léčit pouze lokálními přípravky, středně těžké a těžké formy, které postihují asi 20 % nemocných, vyžadují fototerapii či léčbu systémovou. Závažná psoriáza výrazně omezuje kvalitu života nemocného. Pacienti mají až ve 42 % případů postižené klouby psoriatickou artritidou (PsA), což často vede k invalidizaci. Psoriatici také mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, častěji se u nich vyskytuje obezita, diabetes mellitus, hyperlipidemie, hypertenze a zánětlivá střevní onemocnění.

Biologické léky v terapii psoriázy

V současné době je k biologické léčbě chronické ložiskové psoriázy schváleno 54 preparátů. Jde jednak o tři léky působící proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α): adalimumab, etanercept, infliximab. Novější ustekinumab pak působí na cytokiny IL-12 a IL-23, secukinumab působí na cytokin IL-17A. Donedávna byl používán jen v případech, kdy došlo k selhání anti-TNF terapie, podle posledních doporučení se však stává i lékem 1. linie. Brzy by se pak měly na trhu objevit další preparáty: secukinumab, tofacitinib a certolizumab pegol. 

Hodnocení závažnosti psoriázy

Definování středně těžké a těžké psoriázy není jednoduché. Obecně jde o psoriázu, u níž se nedaří dosáhnout přiměřené kontroly nad nemocí pouze lokální léčbou. Hodnocení závažnosti onemocnění pro účely nasazení biologické léčby by mělo zahrnovat objektivní hodnocení závažnosti kožních změn, ale zohledňovat též individuální parametry (vliv nemoci na kvalitu života, přítomnost komorbidit, předchozí průběh nemoci apod.).

Nejrozšířenějším objektivním hodnocením závažnosti kožních změn je skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index). Jeho hodnota se může pohybovat v rozmezí 0–72; PASI > 10 obvykle znamená závažné onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci nebo použití systémové terapie. Používá se také hodnocení BSA (Body Surface Area). K posouzení subjektivního vnímání kvality života slouží dotazník DLQI (Dermatology Life Quality Index), kde pro závažné ovlivnění kvality života svědčí hodnota > 10. 

Indikace a cíl léčby

Kritériem pro podání biologik je přítomnost závažné (tj. středně těžké až těžké) ložiskové psoriázy, kdy je dosaženo hodnot PASI > 10 (nebo BSA > 10 %) a DLQI > 10. Současně je třeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek: 

  • Fototerapie nebo jiná standardní systémová léčba je kontraindikovaná.
  • Standardní systémová léčba není tolerovaná nebo je neúčinná.
  • Pacient trpí závažnou, nestabilní, život ohrožující psoriázou.

Léčebným cílem je rychlá terapeutická odezva, dosažení a udržení dlouhodobé remise, zlepšení kvality života a minimum nežádoucích účinků. Podle nového doporučení, vycházejícího z konsenzu evropských dermatologů v roce 2010, je jako cíl léčby stanoveno dosažení PASI 75 (snížení PASI o 75 % ve srovnání s výchozí hodnotou). Dojde-li ke zlepšení PASI o méně než 50 %, je nutné léčbu upravit. Zlepší-li se PASI o více než 50 %, ale o méně než 75 %, záleží na hodnocení kvality života pacienta.

Zahájení a ukončení léčby

Před zahájením biologické léčby je třeba pečlivě odebrat anamnézu a provést klinické i laboratorní vyšetření. Kontrolní vyšetření se doporučují měsíc po zahájení léčby, poté každé 3 měsíce. Nejčastějším důvodem ukončení léčby je nedostatečná terapeutická odezva. Řešit ji lze přidáním lokálních či systémových léků nebo změnou biologika. Ukončit biologickou léčbu je dále třeba při nedostatečné kontrole nemoci (selhání léčby), vážných nežádoucích reakcích a kontraindikacích. Léčba se přerušuje před plánovanou operací, aplikací živé vakcíny, při graviditě nebo vzniku infekce.

Léčba psoriázy biologiky je vedena dermatology v centrech pro biologickou léčbu a evidována v registru BIOREP. Registr je zdrojem dat vycházejících z reálných klinických zkušeností k hodnocení léčby, její účinnosti a bezpečnosti.

(ask)

Zdroje:
1. Arenberger P., Cetkovská P., Kojanová M. Biologická léčba psoriázy. Acta medicinae 2015; 1: 44–49.
2. SPC Cosentyx.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ustekinumab v léčbě aktivní psoriatické artritidy

V indikaci středně závažné a závažné psoriázy a psoriatické artritidy bylo v minulém roce schváleno nové biologické léčivo na bázi inhibitoru interleukinů 12 a 23 (IL-12/IL-23) – ustekinumab (Stelara).

Stručný nástin možností v léčbě psoriatické artritidy po selhání inhibitorů TNF-α

Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění postihující struktury pohybového aparátu (entezitida, daktylitida, sakroiliitida, spondylitida), kůži (psoriáza) a její adnex včetně kštice a nehtů. Léčba by optimálně měla příznivě ovlivnit všechny tyto manifestace, což se ovšem ne vždy daří.

Ustekinumab v léčbě psoriatické artritidy

Ustekinumab byl nově schválen pro léčbu psoriatické artritidy (PsA). Následující článek shrnuje výsledky recentních klinických hodnocení testujících účinnost tohoto nadějného biologického preparátu v nové indikaci.Všechny novinky