Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 12.12.2017

Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

Použití biologické léčby je u pacientů s psoriázou provázeno obavami z rizika vzniku závažných infekcí. Britská prospektivní kohortová studie se zabývala porovnáním tohoto rizika při podávání biologických léčiv a nebiologické systémové léčby.

Úvod

K terapii středně závažné až závažné psoriázy se stále více používá biologická imunomodulační léčba. U pacientů s psoriázou je infekce hlavním nežádoucím účinkem biologických léčiv a má často za následek ukončení jejich podávání. Proto mají pacienti, u kterých je plánováno převedení z méně účinné nebiologické systémové léčby na terapii biologickou, ze závažných infekcí obavy. Cílem prezentované studie bylo objasnit, zda biologická léčiva etanercept, adalimumab a ustekinumab, doporučená ve Velké Británii pro terapii středně závažné až závažné psoriázy, zvyšují v porovnání s nebiologickou systémovou léčbou riziko závažných infekcí. Středně závažná až závažná psoriáza byla definována jako hodnota skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 10 a DLQI (Dermatology Life Quality Index) > 10.

Metodika studie

K vyhodnocení rizika bylo použito srovnání kohorty pacientů léčených biologickými léčivy s kohortou pacientů s nebiologickou systémovou terapií. Data byla získána z rozsáhlého národního prospektivního registru psoriázy BADBIR (British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register) a byl použit Coxův model proporčních rizik vážený podle propensity score.

Výsledky

V kohortách léčených etanerceptem, adalimumabem a ustekinumabem bylo zahrnuto 1 352, 3 271 a 994 pacientů, kohorta s nebiologickou léčbou obsahovala 3 421 účastníků. Z celkového počtu 5 617 pacientů léčených biologickými látkami došlo k závažné infekci u 283 osob. Míra incidence závažných infekcí na 1 000 pacientoroků byla u nebiologické léčby 14,2 (95% interval spolehlivosti [CI] 11,5–17,4), u etanerceptu 15,3 (95% CI 11,6–20,1), u adalimumabu 13,9 (95% CI 11,4–16,6) a u ustekinumabu 15,1 (95% CI 10,8–21,1).

U žádného ze zkoumaných biologických léčiv nebylo zjištěno významné zvýšení rizika závažných infekcí, a to ani při srovnání s nebiologickou léčbou (poměr rizik [HR] pro etanercept činil 1,10 [95% CI 0,75–1,60]; pro adalimumab 0,93 [95% CI 0,69–1,26] a pro ustekinumab 0,92 [95% CI 0,60–1,41]), ani při porovnání pouze s methotrexátem (HR pro etanercept 1,47 [95% CI 0,95–2,28], pro adalimumab 1,26 [95% CI 0,86–1,84] a pro ustekinumab 1,22 [95% CI 0,75–1,99]).

Závěr

Ani u jednoho ze tří biologických léčiv nebyl v porovnání s nebiologickou léčbou pozorován statisticky významný nárůst rizika závažných infekcí. Při léčbě psoriázy by pacienti ani lékaři neměli považovat riziko vzniku závažných infekcí za klíčové hledisko volby mezi nebiologickou systémovou léčbou, etanerceptem, adalimumabem nebo ustekinumabem.

(blu)

Zdroj: Yiu Z. Z. N., Smith C. H., Ashcroft D. M. et al. Risk of serious infection in patients with psoriasis on biologic therapies: a prospective cohort study from the British Association of Dermatologists Biologic Interventions Register (BADBIR). J Invest Dermatol 2017 Oct 17, pii: S0022-202X(17)33048-8, doi: 10.1016/j.jid.2017.10.005 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv psoriázy na mentální stav pacientů

Psoriáza je chronické onemocnění výrazně ovlivňující kvalitu života pacientů. Vedle kožní manifestace může postihovat také klouby ve formě psoriatické artritidy a dále se u těchto pacientů ve zvýšené míře vyskytují poruchy metabolismu (diabetes, obezita) a kardiovaskulární onemocnění. Méně známé jsou psychiatrické projevy psoriázy, především častější výskyt deprese a zvýšené riziko suicidia. Pro klinickou praxi je v terapii psychiatrických projevů psoriázy zásadní identifikace rizikových pacientů.

Nežádoucí příhody vedoucí k vysazení systémové léčby psoriázy

Pacientské registry poskytují cenná data o dlouhodobé bezpečnosti léčby psoriázy. Autoři nedávno publikované kohortové studie se zaměřili na nežádoucí účinky, kvůli nimž došlo k vysazení systémové (cílené i klasické) léčby středně těžké až těžké psoriázy.

Čeští pacienti se závažnou psoriázou – data z národního registru BIOREP

Jaké jsou charakteristiky českých pacientů se závažnou psoriázou ve srovnání s nemocnými ze západní Evropy? Kolektiv dermatologů z Prahy a Plzně popsal rozsáhlý soubor pacientů na základě národního registru BIOREP. Výsledky byly publikovány v International Journal of Dermatology v dubnu 2017.Všechny novinky