Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Adherence pacientů s psoriázou k léčbě biologickými preparáty

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza

Vydáno: 23.4.2018

Adherence pacientů s psoriázou k léčbě biologickými preparáty

Biologická léčiva znamenají v léčbě psoriázy efektivní terapeutický přístup. Jelikož se jedná o relativně nová léčiva, stále se vyhodnocuje jejich efektivita zejména v dlouhodobém horizontu a data z reálné klinické praxe jsou přitom dosud omezená. Adherenci pacientů k biologické léčbě hodnotila kanadská studie, jejíž výsledky shrnuje následující text.

Cíl a metodika studie

Multicentrická retrospektivní studie hodnotila záznamy o pacientech s psoriázou léčených mezi zářím 2005 a zářím 2014 ve dvou kanadských univerzitních nemocnicích. Primárním cílem bylo kvantifikovat adherenci k terapii u pacientů, kteří byli léčeni následujícími biologiky: etanerceptem, adalimumabem, infliximabem či ustekinumabem, a to po dobu nejméně 12 týdnů.

Výsledky

Celkově byla hodnocena data od 398 pacientů. Průměrný čas sledování činil 2,47 roku pro pacienty léčené etanerceptem, 2,13 roku u adalimumabu, 3,10 roku pro infliximab a 2,15 roku ve skupině s ustekinumabem. Stanoveny byly Kaplanovy–Meierovy analýzy „přežití“ v 1, 2, 3, 4 a 5 letech – tedy v praxi podíl pacientů stále užívajících dané léčivo.

Následující graf ukazuje délku trvání léčby (v letech) a pravděpodobnost přežití (osa y). Cenzorovaná data znamenají perzistenci na léčbě v době sběru dat pro analýzu.

Graf 1

Závěr

Autoři ukazují, že v průběhu sledování léčených pacientů byl pozorován progresivní pokles v adherenci k léčbě, a to u všech 4 sledovaných biologik. K určité stabilizaci podílu nemocných perzistujících na léčbě dochází mezi rokem 4 a 5. Statisticky signifikantně nejvyšší míra setrvání na léčbě daným léčivem byla pozorována ve skupině pacientů léčených ustekinumabem.

(eza)

Zdroj: Marinas J. E. C., Kim W. B., Shahbaz A., Qiang J. K. et al. Survival rates of biological therapies for psoriasis treatment in real-world clinical practice: a Canadian multicentre retrospective study. Australas J Dermatol 2018; 59: e11–e14, doi: 10.1111/ajd.12548.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

Použití biologické léčby je u pacientů s psoriázou provázeno obavami z rizika vzniku závažných infekcí. Britská prospektivní kohortová studie se zabývala porovnáním tohoto rizika při podávání biologických léčiv a nebiologické systémové léčby.

Biologická léčba psoriázy: Hledáte účinek, který trvá?

Vybrat to správné biologikum, které bude pacientovi vyhovovat a bude mu dlouho dobře sloužit, to není jen umění. Vyžaduje to i velkou dávku štěstí. Soustřeďte se proto rovněž na dobu, po kterou pacient může lék užívat s dostatečným efektem, ta je totiž u různých biologik různě dlouhá.

Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

Studie italských autorů probíhající ve čtyřech klinických a univerzitních pracovištích se zabývala účinností cílených léčiv v léčbě psoriázy. Reagovala tak na nedostatek klinických dat, analýz a přímých srovnání použití různých cílených léčiv u pacientů v běžné klinické praxi.Všechny novinky