Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Psoriáza: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
 

Psoriáza

Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

Biologická léčba u pacientů s psoriázou nezvyšuje riziko závažných infekcí

Použití biologické léčby je u pacientů s psoriázou provázeno obavami z rizika vzniku závažných infekcí. Britská prospektivní kohortová studie se zabývala porovnáním tohoto rizika při podávání biologických léčiv a nebiologické systémové léčby.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza
Biologická léčba psoriázy: Hledáte účinek, který trvá?

Biologická léčba psoriázy: Hledáte účinek, který trvá?

Vybrat to správné biologikum, které bude pacientovi vyhovovat a bude mu dlouho dobře sloužit, to není jen umění. Vyžaduje to i velkou dávku štěstí. Soustřeďte se proto rovněž na dobu, po kterou pacient může lék užívat s dostatečným efektem, ta je totiž u různých biologik různě dlouhá.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza
Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

Účinnost biologických léčiv u psoriatiků v reálné praxi

Studie italských autorů probíhající ve čtyřech klinických a univerzitních pracovištích se zabývala účinností cílených léčiv v léčbě psoriázy. Reagovala tak na nedostatek klinických dat, analýz a přímých srovnání použití různých cílených léčiv u pacientů v běžné klinické praxi.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza
Vliv biologické terapie na výskyt deprese u pacientů s psoriázou

Vliv biologické terapie na výskyt deprese u pacientů s psoriázou

Dosavadní studie naznačují vyšší riziko výskytu deprese a suicidiálních tendencí u pacientů s psoriázou a pokles tohoto rizika po zahájení léčby. Vliv specifických léčebných režimů na riziko deprese u psoriatických pacientů však zatím nebyl hodnocen. Analýza výskytu depresivních symptomů u pacientů zařazených do registru PSOLAR naznačuje snížení rizika deprese u pacientů léčených biologickou terapií, v případě konvenční systémové terapie tento efekt pozorován nebyl.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza
Vliv psoriázy na mentální stav pacientů

Vliv psoriázy na mentální stav pacientů

Psoriáza je chronické onemocnění výrazně ovlivňující kvalitu života pacientů. Vedle kožní manifestace může postihovat také klouby ve formě psoriatické artritidy a dále se u těchto pacientů ve zvýšené míře vyskytují poruchy metabolismu (diabetes, obezita) a kardiovaskulární onemocnění. Méně známé jsou psychiatrické projevy psoriázy, především častější výskyt deprese a zvýšené riziko suicidia. Pro klinickou praxi je v terapii psychiatrických projevů psoriázy zásadní identifikace rizikových pacientů.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza
Nežádoucí příhody vedoucí k vysazení systémové léčby psoriázy

Nežádoucí příhody vedoucí k vysazení systémové léčby psoriázy

Pacientské registry poskytují cenná data o dlouhodobé bezpečnosti léčby psoriázy. Autoři nedávno publikované kohortové studie se zaměřili na nežádoucí účinky, kvůli nimž došlo k vysazení systémové (cílené i klasické) léčby středně těžké až těžké psoriázy.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie
Téma: Psoriáza