Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Probiotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Probiotika a prevence akutních infekcí horního respiračního traktu

Specializace: dětská gastroenterologie dětská urologie gastroenterologie a hepatologie praktické lékařství pro děti a dorost urologie
Téma: Probiotika

Vydáno: 7.9.2015

Probiotika a prevence akutních infekcí horního respiračního traktu

Probiotika mohou regulací imunitního systému zlepšit zdravotní stav. Některé studie ukázaly, že některá probiotika mohou být prospěšná v prevenci respiračních infekcí.

Recentně byl publikován nový přehledový článek zabývající se efektivitou a bezpečností probiotik ve srovnání s placebem v prevenci akutních infekcí horního respiračního systému u lidí všech věkových kategorií. Prohledány byly databáze Cochrane, MEDLINE, EMBASE, Web of Science a the Chinese Biomedical Literature Database. Dále byly vyhledány také relevantní články v databázích WHO a na webu ClinicalTrials.gov. Základem výběru byly randomizované kontrolované studie, které porovnávaly probiotika a placebo v prevenci infekcí horního respiračního systému.

Do analýzy bylo zahrnuto 13 randomizovaných klinických studií, celkem bylo hodnoceno 3720 subjektů zahrnujících děti, dospělé i starší jedince. Probiotika byla lepší oproti placebu, pokud šlo o počet jedinců s akutní epizodou infekce horního respiračního traktu, ale také o délku trvání těchto epizod. Současně také u jedinců užívajících probiotika byl menší podíl preskripce antibiotik či dnů absencí ze školy v souvislosti s nachlazením. Vedlejší účinky probiotik byly z kategorie mírných a zahrnovaly zejména gastrointestinální symptomy.

Tato analýza ukázala, že probiotika jsou ve srovnání s placebem lepší v prevenci akutních infekcí horního respiračního systému. Nicméně je nutno poznamenat, že kvalita důkazů byla nízká.

(eza)

Zdroj: Hao Q. et al. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infection. Cochrane Database Syst Rev 2015 Feb 3; 2: CD006895.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dehydratace kojenců a batolat – řešení metodou perorální rehydratace

Nejčastější příčinou dehydratace jsou u malých dětí akutní průjmová onemocnění. Při zanedbání léčby může být ohrožen život dítěte. Při ztrátách tekutin do 9 % tělesné hmotnosti se jedná o nekomplikovanou dehydrataci a tu je možno léčit s pomocí orálních rehydratačních roztoků (ORR). Má řadu výhod – příprava roztoků je jednoduchá, rychlá a levná.

Probiotika můžou snižovat výskyt respiračních infekcí u zdravých fyzicky aktivních osob

Probiotikum obsahující Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BI-04) snížilo v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii výskyt infekcí horních dýchacích cest u zdravých fyzicky aktivních mužů a žen.

Probiotikum se S. boulardii je účinné a bezpečné v prevenci průjmů vyvolaných antibiotiky

Podávání Saccharomyces boulardii jako terapeutického probiotika má prokázanou účinnost a bezpečnost u několika typů průjmů u dospělých v rámci medicíny založené na důkazech.Všechny novinky