Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 27.11.2014

Vakcína proti viru Varicella zoster jako prevence pásového oparu a postherpetické neuralgie

Pásový opar neboli herpes zoster je onemocnění charakterizované unilaterální radikulárně se propagující bolestí či nepříjemným pocitem a vezikulární vyrážkou, která je obecně vymezená dermatomem. Pásový opar je projevem reaktivace viru Varicella zoster (VZV), který latentně přežívá v senzorických gangliích. Incidence a závažnost průběhu pásového oparu narůstá s věkem – udává se, že více než polovina nemocných je starší 60 let a že téměř polovina starších pacientů prodělá komplikované onemocnění. Nejčastějšími komplikacemi je zejména postherpetická neuralgie neboli neuropatický bolestivý syndrom, který přetrvává i po zhojení kožních symptomů, či se dokonce vyvine až po zhojení. Bolest může mít takovou intenzitu, že významně narušuje kvalitu života. Může přetrvávat léta a často je refrakterní k terapii. Antivirová léčba sice zkracuje dobu trvání projevů pásového oparu či zmírňuje intenzitu jeho projevů, nevede však k prevenci rozvoje postherpetické neuralgie.

Již v roce 2005 byl v prestižním časopise New England Journal of Medicine publikován výsledek studie skupiny autorů, kteří testovali hypotézu, že vakcína proti VZV by mohla u starších pacientů snížit incidenci a/nebo závažnost projevů jak samotného pásového oparu, tak také postherpetické neuralgie.

Do studie bylo zařazeno 38 546 pacientů starších 60 let. Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem. Podávána byla subkutánní injekce živé oslabené vakcíny VZV Oka/Merk („zoster vakcína“) či placebo. Pásový opar byl diagnostikován dle klinických a laboratorních parametrů. Bolest či nepříjemné pocity spojené s pásovým oparem byly zjišťované opakovaně v průběhu 6 měsíců. Primárním cílem bylo zjištění míry zátěže dané pásovým oparem (hodnoceno pomocí incidence, závažnosti průběhu, trvání bolesti či nepříjemného pocitu spojeného s nemocí), sekundárním cílem pak byla incidence postherpetické neuropatie.

Studii dokončilo 95 % jedinců. Celkově bylo zachyceno 957 případů pásového oparu (315 mezi subjekty očkovanými VZV vakcínou a 642 ve skupině, které bylo podáno placebo), postherpetická neuralgie se vyvinula u 107 jedinců (27 u subjektů očkovaných VZV vakcínou a 80 ve skupině s placebem).

Podání vakcíny proti VZV snížilo zátěž spojenou s pásovým oparem o 61 % (p < 0,001), incidenci postherpetické neuralgie snížilo o 67 % (p < 0,001) a incidenci pásového oparu o 51 % (p < 0,001).

Tato studie jasně prokázala, že vakcína proti VZV u rizikové skupiny pacientů starších 60 let zřetelně snížila morbiditu spojenou s pásovým oparem a také s bolestí či nepříjemným pocitem, které byly následkem tohoto onemocnění.

(eza)

Zdroj: Oxman M. N., et al. A Vaccine to Prevent Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults. N Engl J Med. 2005 Jun 2; 352 (22): 2271–84.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii je nákladově efektivní

Systematický přehled publikovaných studií věnovaných nákladové efektivitě očkování proti herpes zoster a postherpetické neuralgii přinesl příznivé výsledky podporující tuto preventivní strategii.

Nejčastější otázky a odpovědi na téma očkování proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii

Rozhovor s doc. MUDr. Rastislavem Maďarem, Ph.D., Centrum očkování a cestovní medicíny Avenier

Očkovací látka Zostavax předchází onemocnění herpes zoster i ve věkové skupině 50–59 let

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie u 22 439 osob ve věku 50–59 let prokázala významné snížení incidence herpes zoster (HZ) po vakcinaci schválenou očkovací látkou Zostavax. Snášenlivost vakcíny byla v této věkové skupině dobrá.Všechny novinky