Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Prediktory rozvoje postherpetické neuralgie

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 1.6.2015

Prediktory rozvoje postherpetické neuralgie

Studie s 525 pacienty ukázala, že nezávislými prediktory rozvoje postherpetické neuralgie u pacientů s infekcí herpes zoster jsou věk nad 60 let, peptický vřed a větší akutní bolest.

Postherpetická neuralgie je nejčastější komplikací infekce herpes zoster. Peptický vřed souvisí s dysfunkcí imunitního systému a malnutricí, což jsou prediktory rozvoje postherpetické neuralgie. Cílem této retrospektivní studie případů a kontrol bylo určit, zda mají pacienti s herpetem zosterem a peptickým vředem větší riziko rozvoje postherpetické neuralgie.

Byly použity údaje z elektronické databáze od 410 dospělých pacientů s herpetem zosterem bez postherpetické neuralgie a od 115 pacientů s touto komplikací. V lékařských záznamech byly zjištěny údaje o peptickém vředu, jeho etiologii a užívání opioidů jako měřítku intenzity bolesti u infekce herpes zoster.

Pomocí multivariantní logistické regresní analýzy byly vytipovány výše uvedené nezávislé prediktory rozvoje postherpetické neuralgie. U pacientů s peptickým vředem souvisely s postherpetickou neuralgií pouze případy vyvolané infekcí Helicobacter pylori a užíváním nesteroidních antirevmatik. Ostatní případy peptického vředu s touto komplikací nesouvisely.

Autorům této studie se podařilo určit prediktory rozvoje postherpetické neuralgie u pacientů s herpetem zosterem, které můžou lékařům pomoci vytipovat ohrožené pacienty a podniknout preventivní postupy.

(zza)

Zdroj: Chen J. Y., Lan K. M., Sheu M. J., et al. Peptic ulcer as a risk factor for postherpetic neuralgia in adult patients with herpes zoster. J Med Virol. 2015 Feb; 87 (2): 222–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 23x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Případ akutní pankreatitidy vyvolané herpetem zoster

Ve světové literatuře byl nedávno popsán případ 44leté imunokompetentní ženy, u níž vedla infekce herpetu zoster k akutní pankreatitidě. Jde o vzácný projev této infekce, který ovšem vyžaduje včasnou diagnostiku a léčbu.

Proočkovanost dospělých je kromě očkování proti chřipce v USA nedostatečná

Výsledky amerického průzkumu, které ukazují na nedostatečnou proočkovanost dospělé populace rutinně doporučovanými vakcínami, lze do jisté míry extrapolovat i na populaci českou. Protože se pacienti často rozhodují na základě doporučení zdravotníků, ti by s nimi měli o možnostech očkování opakovaně hovořit.

Očkování proti VZV – doporučení odborníků zabývajících se chronickou bolestí

Kanadská společnost zabývající se bolestí publikovala národní doporučení týkající se užívání vakcíny proti Varicella zoster viru (VZV). Očkování proti VZV je účinnou prevencí pásového oparu a zejména postherpetické neuropatie (PHN).Všechny novinky