Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Očkovací látka Zostavax předchází onemocnění herpes zoster i ve věkové skupině 50–59 let

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 9.10.2014

Očkovací látka Zostavax předchází onemocnění herpes zoster i ve věkové skupině 50–59 let

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie u 22 439 osob ve věku 50–59 let prokázala významné snížení incidence herpes zoster (HZ) po vakcinaci schválenou očkovací látkou Zostavax. Snášenlivost vakcíny byla v této věkové skupině dobrá.

Živá oslabená vakcína Zostavax prokázala již dříve účinnost u osob ve věku 60 a více let se snížením incidence onemocnění vyvolaných HZ o 61 % a postherpetické neuralgie o 66 %. Nová studie publikovaná v roce 2011 potvrdila její účinnost i u mladší věkové kategorie (50–59 let).

Tato studie proběhla ve 105 centrech v Severní Americe a Evropě. Přibližně 90 % zařazených osob mělo nejméně jednu průvodní chorobu, nejčastěji hypertenzi. Účastníci byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podání 1 dávky vakcíny Zostavax nebo placeba. Poté byl po dobu nejméně 1 roku (průměrně 1,3 roku) sledován výskyt onemocnění HZ až do výskytu nejméně 96 případů. HZ byl potvrzen pomocí stanovení DNA ze stěru kožní léze pomocí polymerázové řetězové reakce. Nežádoucí příhody byly monitorovány od 1. do 42. dne po vakcinaci a závažné nežádoucí příhody až do 182. dne.

Ve skupině s očkováním bylo zjištěno 30 případů onemocnění HZ (1,99/1000 osoboroků) v porovnání s 99 případy ve skupině s placebem (6,57/1000 osoboroků). Vakcinace tak snížila incidenci onemocnění HZ o 70 % (95% CI 54,1–80,6). Nežádoucí příhody udávalo 72,8 % osob ve skupině s vakcinací a 41,5 % osob ve skupině s placebem. Nejčastěji se jednalo o reakce v místě vpichu a bolest hlavy. Po vyřazení případů bolestí hlavy nebyl rozdíl ve výskytu nežádoucích příhod mezi oběma skupinami statisticky významný. Výskyt závažných nežádoucích příhod se mezi skupinami významně nelišil do 42. dne (vakcína 0,6 % vs. placebo 0,5 %) ani do 182. dne po vakcinaci (vakcína 2,1 % vs. placebo 1,9 %).

Studie prokázala, že očkovací látka Zostavax účinně předchází onemocnění HZ i ve věkové skupině 50–59 let.

(zza)

Zdroj: Schmader K., Levin M. J., Gnann J. W. jr., et al. Efficacy, Safety and Tolerability of Herpes Zoster Vaccine in Persons Aged 50–59 Years. Clinical infectious Diseases 2012. DOI: 10.1093/cid/cir970

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,3/5, hodnoceno 8x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Roční příspěvky zdravotních pojišťoven na očkovací látku Zostavax

Pro osoby ve věku 50 a více let je od března 2014 k dispozici očkovací látka proti pásovému oparu a postherpetické neuralgii Zostavax. Vakcinace spočívá v podání jedné dávky s. c. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nicméně na očkovací látku je možné čerpat roční příspěvky od zdravotních pojišťoven. Následující tabulka uvádí výši příspěvku od jednotlivých pojišťoven s platností k 3. říjnu 2014 včetně odkazů na webové stránky pojišťoven a telefonních čísel, na kterých je možné aktuální informace ověřit.

Herpes zoster a očkování proti němu

Herpes zoster je akutní virové onemocnění, které se projevuje výsevem herpetických puchýřků v určitém dermatomu. Původcem je Varicella zoster virus ze skupiny lidských herpetických virů, který je identický pro varicellu (plané neštovice) a herpes zoster (pásový opar) – varicella představuje primoinfekci, herpes zoster pak vzniká reaktivací viru. Promořenost Varicella zoster virem v dospělé populaci přesahuje hranici 95 %.Všechny novinky