Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Léčba revmatoidní artritidy inhibitory TNF-α zvyšuje riziko infekce herpes zoster

Specializace: praktické lékařství pro dospělé
Téma: Preventabilní onemocnění dospělých

Vydáno: 31.7.2015

Léčba revmatoidní artritidy inhibitory TNF-α zvyšuje riziko infekce herpes zoster

V březnu 2015 byly publikovány výsledky australské kohortové studie, která hodnotila vliv podávání inhibitorů TNF-α (tumor necrosis factor α) v léčbě revmatoidní artritidy (RA) na výskyt infekce herpes zoster. Zvýšené riziko herpetu zosteru po úpravě na zavádějící faktory bylo zjištěno při společné analýze všech inhibitorů TNF-α, z jednotlivých přípravků pak pouze u adalimumabu.

Do studie byli zařazeni pacienti s RA z databáze Australské revmatologické společnosti. Autoři identifikovali případy herpetu zosteru z informací od pacientů, ale případy ověřili i u ošetřujícího lékaře. Zařadili pouze případy herpetu zosteru, ke kterým došlo po zahájení léčby TNF-α, a u pacientů neléčených těmito léky pouze případy po stanovení diagnózy RA a po roce 2000.

U 2157 zařazených pacientů s RA bylo zjištěno 249 ověřených případů herpetu zosteru. Incidence této infekce tak činí 15,9/100 pacientoroků. U pacientů léčených inhibitory TNF-α bylo zjištěno vyšší riziko herpetu zosteru než u pacientů s RA, kteří tyto léky neužívali (poměr rizik [HR] 1,71, 95% interval spolehlivosti [CI] 1,00–2,92). Při analýze jednotlivých účinných látek byla tato souvislost po plné úpravě na zavádějící faktory významná pouze u adalimumabu (HR 2,33, 95% CI 1,22–4,45). Nebyla zjištěna u infliximabu (HR 1,29, 95% CI 0,37–4,47) a v plně upraveném modelu ani u etanerceptu (HR 1,65, 95% CI 0,90–3,03).

Tato studie ukázala, že zvýšenému riziku infekce herpes zoster jsou vystaveni také pacienti s RA léčení inhibitory TNF-α, především adalimumabem.

(zza)

Zdroj: Segan J., Staples M. P., March L., et al. Risk factors for herpes zoster in rheumatoid arthritis patients: the role of tumour necrosis factor-α inhibitors. Intern Med J. 2015 Mar; 45 (3): 310–8; doi: 10.1111/imj.12679.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Očkování proti herpetu zosteru před zahájením léčby inhibitory TNF-α

U pacientů je před zahájením léčby autoimunitních onemocnění inhibitory TNF-α (tumor necrosis factor α) třeba provést řadu opatření na minimalizaci rizika infekcí včetně zvážení očkování proti herpetu zosteru. Uvádějí to italští autoři ve svém nedávno publikovaném přehledu rizik infekcí spojených s terapeutickou inhibicí prozánětlivého cytokinu TNF-α.

Pacienti s těžkým fyzickým postižením mají vyšší riziko infekce herpetu zosteru

Novým zjištěním právě publikované australské studie je zvýšený výskyt infekce herpes zoster u osob s těžkým fyzickým postižením. Tento faktor byl kromě imunosupresivního stavu a probíhajícího maligního onemocnění dalším rizikem zvyšujícím výskyt infekce herpes zoster i hospitalizace z důvodu této infekce.

Osteonekróza horní čelisti se ztrátou zubu po infekci herpes zoster

V roce 2012 byla v časopise Journal of Oral Maxillofacial Surgery publikována kazuistika 52letého muže s infekcí herpes zoster v oblasti trojklaného nervu s následnou alveolární kostní nekrózou a ztrátou zubu.Všechny novinky