Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pravidelné očkování: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Imunogenita hexavakcíny při souběžném očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním u dětí mladších 5 let

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Pravidelné očkování

Vydáno: 5.6.2017

Imunogenita hexavakcíny při souběžném očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním u dětí mladších 5 let

Zavedením kombinovaného očkování hexavakcínou, plně hrazenou ze zdravotního pojištění od roku 2007, došlo v České republice k výrazné simplifikaci povinné imunizace dětí. Prezentovaná práce se zabývá zjištěním imunogenity u hexavakcíny podávané souběžně s imunizací proti invazivním pneumokokovým onemocněním u dětí mladších 5 let.

Kombinované očkování hexavakcínou

Hexavakcína je určena pro základní očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, infekční žloutence typu B, přenosné dětské obrně a invazivním onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b (Hib). Vakcína obsahuje anatoxiny difterie a tetanu, acelulární toxiny bakterií Bordetella pertusis, rekombinantní protein HBs, inaktivované viry poliomyelitidy typu 1–3 a adsorbovanou konjugovanou polysacharidovou vakcínu proti Haemophilus influenzae typu b.

Výhodou hexavakcíny je zejména acelulární pertusová složka, která má podstatně menší reaktogenitu a přispěla ke snížení celkového množství antigenní zátěže u dětí. Hexavakcína rovněž představuje přechod na inaktivovanou formu očkovací látky proti poliomyelitidě, a vyhovuje tak požadavkům WHO.

Konjugovaná vakcína proti pneumokokům 

Na základě údajů o celosvětově udávané vysoké morbiditě a mortalitě vyvolané pneumokokovými infekcemi u dětí mladších 5 let bylo očkování proti pneumokokům implementováno do očkovacího kalendáře od roku 2007, od roku 2010 je rovněž tato vakcína hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Původní 7valentní polysacharidová konjugovaná vakcína byla nahrazena 13valentní konjugovanou vakcínou, odhaduje se, že tím dochází k navýšení ochrany proti invazivním pneumokokovým infekcím až u 80–92 % imunizovaných dětí mladších 5 let.

Zhodnocení efektu souběžně aplikovaných vakcín

Jedním z důležitých aspektů očkování je zhodnocení efektu souběžně aplikovaných vakcín. Je známo, že 7valentní polysacharidová konjugovaná vakcína může být podávána paralelně s doporučovanými pediatrickými vakcínami bez imunologické interference a bez ovlivnění bezpečnosti a tolerance.

Práce, která byla uveřejněna v časopisu Vaccine, analyzovala výsledky dvou randomizovaných klinických studií srovnávajících imunologickou odpověď po podání 13valentní (PCV 13) a 7valentní (PCV 7) pneumokokové vakcíny spojenou se současnou aplikací vakcíny Infanrix hexa / Infanrix-IPV + Hib.

Po podání 3 základních dávek kojeneckého imunizačního schématu (očkování ve 2, 3 a 4 měsících věku, případně ve 2, 4 a 6 měsících) nebyl ve sledovaných skupinách PCV 13 a PCV 7 zjištěn rozdíl v imunologické odpovědi na současně aplikované antigeny hexavakcíny. Po dokončení základního imunizačního schématu vyvolala aplikace posilující dávky hexavakcíny u všech antigenů dobrou imunitní odpověď u obou sledovaných skupin. Výjimkou byl pertusový toxoid, ale 99,6 % subjektů dosáhlo protektivní hladiny protilátek proti pertusi ≥ 5 EU/ml v obou skupinách.

Závěr

Výše uvedené výsledky studií podporují současné podávání 13valentní pneumokokové vakcíny ve spojitosti s hexavakcínou v rámci rutinních imunizačních schémat.

(moa)

Zdroj: Gimenez-Sanchez F., Kieninger D. M., Kueper K. et al. Immunogenicity of a combination vaccine containing diphtheria toxoid, tetanus toxoid, three-component acellular pertussis, hepatitis B, inactivated polio virus, and Haemophilus influenzae type b when given concomitantly with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Vaccine 2011; 29 (35): 6042–6048.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komunikace na téma očkování: pacienti žádají přesnost a vyváženost

S váhavým či odmítavým přístupem k očkování se setkávají jak pediatři, tak i praktičtí lékaři pro dospělé. Zejména u této skupiny pacientů by měli lékaři volit vhodný styl komunikace, který přispěje k pochopení významu očkování a uvede obavy pacientů na pravou míru. Zatímco pro některé lékaře je otevřená komunikace intuitivní záležitostí, jiní ocení rámcový koncept pro vedení diskuse na téma vakcinace.

Jednodávkové předplněné injekční stříkačky pro vakcinaci přispívají ke zlepšení péče

Národní centrum pro očkování a respirační nemoci v USA (NCIRD) připravilo podrobné pokyny pro přípravu vakcín, manipulaci s nimi, balení, skladování, způsob podání a likvidaci.

Má odložení řádného očkování negativní důsledky v prvních 2 letech života dítěte?

Studie amerických autorů hodnotila, zda existuje souvislost mezi řádnou či odloženou dobou podání vakcín a incidencí postvakcinačních křečí v prvních 2 letech u imunizovaných dětí.Všechny novinky